W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rynek finansowy

Nadzór finansowy

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce (tj. nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych i instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi). Zakres i zasady tego nadzoru określa ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

W skład Komisji  wchodzą:

 • Przewodniczący Komisji,
 • 3 Zastępców Przewodniczącego,
 • 9 członków Komisji:
  • minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel,
  • minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel,
  • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel,
  • Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
  • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
  • przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (bez prawa głosu),
  • przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (bez prawa głosu),
  • przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, a jeżeli nie został wyznaczony – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów (bez prawa głosu).

Więcej informacji nt. nadzoru nad rynkiem finansowym znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego oraz w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Materiały

Bank Gospodarstwa Krajowego
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Narodowy Bank Polski
Polska Izba Ubezpieczeń
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Rzecznik Finansowy
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Związek Banków Polskich
Komisja Europejska
OECD
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.09.2022 14:08 Anna Zaborska
Pierwsza publikacja:
21.02.2019 15:53 Anna Zaborska
{"register":{"columns":[]}}