Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) został przekazany do konsultacji zewnętrznych w dniu 28 lutego 2019 r., z terminem zgłaszania uwag do dnia 21 marca 2019 r.

Ewentualne pytania lub komentarze można kierować na adres: strategiarrk@mf.gov.pl

Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i opracowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Realizacja SRRK jest przewidziana na lata 2019-2023. Jej opracowanie stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

pdf Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK)

1.67MB

pdf Skan zaproszenia - konferencja uzgodnieniowa projektu SRRK

0.41MB

docx Zestawienie uwag do projektu SRRK

0.33MB

pdf Polish Capital Markets Development Strategy - English Summary

0.69MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.02.2019 08:30
Osoba publikująca: Jolanta Skoczylas
Zmodyfikowano: 23.05.2019 15:55
Osoba modyfikująca: Jolanta Skoczylas