W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. GIIF (będący sekretarzem albo podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów) jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (o ile został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów). Zadania GIIF są określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, ze zm.).

W realizacji swoich zadań ustawowych GIIF jest wspomagany przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. GIIF wraz z Departamentem jest uważany za jednostkę analityki finansowej, zdefiniowaną w przepisach Unii Europejskiej.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej: Anna Chałupa

 

Departament Informacji Finansowej
Dyrektor Departamentu: 
Zastępca Dyrektora: Patryk Dobrzycki
Zastępca Dyrektora: Artur Kołaczek
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Franków-Jaśkiewicz                                                                                                                                                                      

Struktura organizacyjna Departamentu Informacji Finansowej:

 1. Wydział Analiz Operacyjnych I
 2. Wydział Analiz Operacyjnych II
 3. Wydział Przetwarzania Danych
 4. Wydział Modelowania Danych
 5. Wydział Współpracy Międzynarodowej
 6. Wydział Kontroli
 7. Wydział Współpracy Krajowej
 8. Wydział Analiz Wstępnych
 9. Wydział do Obsługi Prawnej
 10. Wydział Analiz Strategicznych i Krajowej Oceny Ryzyka
 11. Wydział Wymagań Biznesowych, Budżetu i Archiwum
 12. Wydział Wymiany Informacji z Zagranicą
 13. Wydział Postępowań Administracyjnych
 14. Wydział Analiz Operacyjnych III
 15. Wydział Współpracy z Instytucjami Obowiązanymi
 16. Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Koordynacji Procesów Rozwojowych
 17. Sekretariat

Link do systemu teleinformatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: 

www.giif.mofnet.gov.pl

Adres:
Departament Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


tel.: (0-22) 694-30-60
fax: (0-22) 694-54-50
e-mail:   sekretariat.IF@mf.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.03.2024 10:30 Barbara Bodecka
Pierwsza publikacja:
23.07.2019 11:19 Anna Pajewska
{"register":{"columns":[]}}