W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. GIIF (będący sekretarzem albo podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów) jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (o ile został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów). Zadania GIIF są określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, ze zm.).

W realizacji swoich zadań ustawowych GIIF jest wspomagany przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. GIIF wraz z Departamentem jest uważany za jednostkę analityki finansowej, zdefiniowaną w przepisach Unii Europejskiej.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej: Piotr Dziedzic

Departament Informacji Finansowej
Dyrektor Departamentu:  Marcin Stec
Zastępca Dyrektora: Marta Gołębiowska
Zastępca Dyrektora: Artur Kołaczek

Struktura organizacyjna Departamentu Informacji Finansowej:

 1. Wydział Analiz
 2. Wydział Analiz Złożonych
 3. Wydział Przetwarzania Danych
 4. Wydział Modelowania Danych
 5. Wydział Współpracy Międzynarodowej
 6. Wydział Kontroli 
 7. Wydział Współpracy Krajowej
 8. Wydział Analiz Wstępnych
 9. Zespół ds. Prawnych
 10. Jednoosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Archiwum
 11. Sekretariat

Link do systemu teleinformatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

https://www.giif.mofnet.gov.pl


Adres:
Departament Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


tel.: (0-22) 694-30-60
fax: (0-22) 694-54-50
e-mail:   sekretariat.IF@mf.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.12.2019 13:31 Anna Pajewska
Pierwsza publikacja:
23.07.2019 11:19 Anna Pajewska