W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Prezentujemy Państwu dokument, który wytycza wyznacza kierunki i priorytety współpracy Ministra Finansów oraz jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministra Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_za​_2022​_rok.pdf 0.13MB
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_za​_2021​_rok.pdf 0.19MB
Program współpracy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publicznych i instytucje finansowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021–2024 – projekt do konsultacji
Dz​_Urz​_Min​_FFiPR​_z​_dnia​_27​_listopada​_2020​_r​_-​_poz​_19​_-​_(1).pdf 0.66MB
Program współpracy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publicznych i instytucje finansowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021–2024 – wersja zatwierdzona
Dz​_Urz​_Min​_FFiPR​_z​_dnia​_27​_listopada​_2020​_r​_-​_poz​_19​_-​_(1).pdf 0.66MB
Komunikat dotyczący konsultacji treści Programu współpracy Ministra Finansów, Funduszy i Rozwoju Regionalnego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2024
komunikat​_OPP.PDF 0.27MB
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za lata 2017-2020
Sprawozdanie​_ze​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_za​_lata​_2017-20.pdf 1.06MB
Program współpracy ministra rozwoju i finansów z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020
20170822​_Dz​_Urz​_Min​_Roz​_i​_Fin​_2017​_poz​_161​_publikacja.pdf 0.60MB
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za lata 2017-2020 (wersja edytowalna)
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_za​_lata​_2017-2020.pdf 0.63MB
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
Sprawozdanie​_ze​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_za​_2020​_rok.pdf 1.12MB
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 (wersja edytowalna)
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_za​_rok​_2020.pdf 0.60MB
Sprawozdanie ze współpracy resortu finansów z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
Sprawozdanie​_za​_2019​_współpraca​_resortu​_finansów​_z​_organizacjami​_pozarządowymi.pdf 0.12MB
Sprawozdanie ze współpracy Ministerstwa Finansów z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
Sprawozdanie​_MF​_​_​_NGO​_za​_2018.pdf 5.73MB
Sprawozdanie ze współpracy Ministerstwa Finansów z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
Sprawozdanie​_ze​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_za​_2017​_rok.pdf 5.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.02.2019 12:55 Izabela Podsiadły-Gronow
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Alicja Michalska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 14.0 28.04.2023 16:20 Michał Grubka
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 13.0 25.04.2022 10:19 Paulina Pawlik
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 12.0 22.04.2022 12:31 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 11.0 22.04.2022 12:05 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 10.0 22.04.2022 11:48 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9.0 22.04.2022 11:10 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8.0 21.05.2021 13:06 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 7.0 13.05.2021 10:01 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 6.0 30.04.2021 14:53 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5.0 17.12.2020 09:36 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 4.0 30.10.2020 15:20 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3.0 29.10.2020 16:07 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2.0 29.04.2020 15:28 Paulina Pawlik
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.2 30.04.2019 11:25 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.1 05.03.2019 13:46 Szymon Gawracz
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.0 25.02.2019 12:55 Izabela Podsiadły-Gronow

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}