W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ponowne wykorzystywanie

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 poz. 1446).


Klauzula informacyjna Ministra Finansów


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie www BIP MF

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Finansów lub nazwy skróconej – MF;
  1. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  1. poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

Zakres odpowiedzialności Ministerstwa Finansów za udostępnione informacje

Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Ministerstwo Finansów może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku. Opłatę nalicza się jeżeli koszty przekroczą łącznie 20 zł.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy (art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Wnioskodawcy, który otrzymał decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzję o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wnioskodawcy przysługuje ponadto prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 10:32 Paulina Pawlik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Pawlik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystywanie 6.0 29.09.2020 14:22 Izabela Podsiadły-Gronow
Ponowne wykorzystywanie 5.0 17.07.2020 15:25 Paulina Pawlik
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 4.0 29.01.2020 15:15 Paulina Pawlik
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 3.0 04.09.2019 12:00 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 2.0 04.09.2019 11:58 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.1 20.02.2019 18:07 Paulina Pawlik
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.0 20.02.2019 10:32 Paulina Pawlik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP