W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Indywidualne dane podatników CIT

Na podstawie art.  27b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej swojego urzędu indywidualnych danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, podatkowych grup kapitałowych (PGK) oraz spółek nieruchomościowych.

Obowiązek dotyczy danych zawartych w zeznaniach za rok podatkowy kończący się w roku  kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje publikacja i powinien być wypełniony do 30 września każdego roku.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2369), która wprowadziła ww. przepis, obowiązek publikacji dotyczy również indywidualnych danych podatników zawartych w zeznaniach złożonych za lata podatkowe, które rozpoczęły się po dniu 31 grudnia 2011 r. i zakończyły przed  dniem 1 stycznia 2018 r.

Dane spółek nieruchomościowych prezentowane są po raz pierwszy za 2021 r.

Dane prezentowane są w podziale na lata kalendarzowe. O ich ujęciu w danym roku decyduje termin zakończenia roku podatkowego podatnika. Ze względu na specyfikę odrębnie prezentowane są dane podatkowych grup kapitałowych.

Do końca 2022 r. dane były aktualizowane w okresach kwartalnych według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończył się dany kwartał roku kalendarzowego. Od 2023 r. podlegają aktualizacji raz w roku w terminie do 30 września.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.02.2019 14:20 Żaneta Keder-Kulesza
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Janusz Woźniak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Indywidualne dane podatników CIT 4.0 22.06.2023 08:16 Janusz Woźniak
Indywidualne dane podatników CIT 3.0 30.09.2022 15:59 Żaneta Keder-Kulesza
Indywidualne dane podatników CIT 2.0 22.02.2021 14:25 Żaneta Keder-Kulesza
Indywidualne dane podatników CIT 1.0 05.02.2019 14:20 Żaneta Keder-Kulesza

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}