W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje o urzędzie

 

Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.

MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł.

MF wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.

W Ministerstwie  działają organy:

  1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
  2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  3. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych,
  4. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Utworzenie MF
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów (Dz. U. Nr 91, poz. 1020)

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1171)
 

Statut MF

Materiały

Zarządzenie nr 337 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 1183)
zarządzenie​_nr​_337​_PRM​_z​_dnia​_20​_grudnia​_2021​_r​_w​_sprawie​_nadania​_statutu​_Ministerstwu​_Finansów.pdf 0.27MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.01.2022 08:43 Małgorzata Gawlik
Pierwsza publikacja:
11.07.2019 10:27 Sylwia Snitkiewicz
{"register":{"columns":[]}}