O ministerstwie

 

Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.

MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł.

MF wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.

Utworzenie MF
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów (Dz. U. Nr 91, poz. 1020)

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.)
 

Statut MF

pdf Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2019 r. poz. 425)

0.26MB

pdf Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2018 r. poz. 401) - archiwalne

0.22MB

pdf Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2017 r. poz. 887) - archiwalne

0.24MB

pdf Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2017 r. poz. 213) - archiwalne

0.24MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.02.2019 09:15
Osoba publikująca: Paulina Pawlik
Zmodyfikowano: 11.07.2019 10:27
Osoba modyfikująca: Sylwia Snitkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający: Paulina Pawlik
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
O ministerstwie 1.0 11.02.2019 09:15 administrator gov.pl Paulina Pawlik
O ministerstwie 1.1 20.02.2019 12:26 administrator gov.pl Anna Madziar
O ministerstwie 1.2 20.02.2019 12:28 administrator gov.pl Anna Madziar
O ministerstwie 1.3 20.02.2019 12:30 administrator gov.pl Anna Madziar
O ministerstwie 1.4 20.02.2019 12:31 administrator gov.pl Anna Madziar
O ministerstwie 1.5 29.05.2019 12:40 Paulina Pawlik Anna Madziar
O ministerstwie 1.6 11.07.2019 10:27 Sylwia Snitkiewicz Anna Madziar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP