W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Certyfikat księgowy

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości) może wykonywać każda osoba, która:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością (art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Od 10 sierpnia 2014 r. nie można przystąpić do postępowania o wydanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów – przepisy ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych uchyliły przepisy ustawy o rachunkowości, na podstawie których wydawane były certyfikaty księgowe. Obecnie nie ma możliwości uzyskania certyfikatu księgowego Ministra Finansów.

Osoby posiadające certyfikaty księgowe / świadectwa kwalifikacyjne, wydane przez Ministra Finansów na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami Minister Finansów wydawał uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne / certyfikaty księgowe) wyłącznie osobom fizycznym spełniającym określone warunki, natomiast uprawnienia takie nie były wydawane osobom prawnym czy też jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy / świadectwo kwalifikacyjne

Wykaz osób, które uzyskały certyfikat księgowy / świadectwo kwalifikacyjne zawierający imię i nazwisko oraz numer, zamieszczany jest w celach informacyjnych.

Duplikat certyfikatu księgowego / świadectwa kwalifikacyjnego

Osoba, która uzyskała certyfikat księgowy / świadectwo kwalifikacyjne w przypadku utraty jego oryginału może zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie duplikatu (art. 23 ust. 8 i 9 ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych).

Duplikat certyfikatu księgowego / świadectwa kwalifikacyjnego wydaje się według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału certyfikatu / świadectwa.

Duplikat wydawany jest na podstawie złożonego wniosku, bez obowiązku wnoszenia przez wnioskodawcę opłaty z tego tytułu.

Materiały

Przykładowy wniosek o wydanie duplikatu
20211112​_przykładowy​_wniosek​_o​_wydanie​_duplikatu.pdf 0.31MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 13:45 Dorota Dworak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dorota Dworak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Certyfikat księgowy 5.0 15.11.2021 14:40 Aneta Gołdyń
Certyfikat księgowy 4.0 12.11.2021 14:39 Aneta Gołdyń
Certyfikat księgowy 3.0 07.09.2021 14:05 Aneta Gołdyń
Certyfikat księgowy 2.0 10.12.2020 09:04 Aneta Gołdyń
Certyfikat księgowy 1.2 21.02.2019 08:46 Aneta Gołdyń
Certyfikat księgowy 1.1 20.02.2019 13:48 Anna Madziar
Certyfikat księgowy 1.0 20.02.2019 13:45 Dorota Dworak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}