W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Certyfikat księgowy

Informacja na temat usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz
  2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby posiadające certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Uzyskanie duplikatu certyfikatu księgowego

Zgodnie z art. 23 ust. 8 ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych osoba która uzyskała certyfikat księgowy (świadectwo kwalifikacyjne) może zwrócić się z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie duplikatu – w przypadku utraty oryginału. 

Duplikat certyfikatu księgowego wystawia się według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału certyfikatu.

Materiały

Wzór wniosku o wydanie duplikatu
20190128​_wniosek​_o​_duplikat.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 13:45 Dorota Dworak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dorota Dworak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Certyfikat księgowy 3.0 07.09.2021 14:05 Aneta Gołdyń
Certyfikat księgowy 2.0 10.12.2020 09:04 Aneta Gołdyń
Certyfikat księgowy 1.2 21.02.2019 08:46 Aneta Gołdyń
Certyfikat księgowy 1.1 20.02.2019 13:48 Anna Madziar
Certyfikat księgowy 1.0 20.02.2019 13:45 Dorota Dworak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP