Pozabankowe podmioty pożyczkowe

Przepisy polskiego prawa uprawniają do przyjmowania środków pieniężnych innych osób w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób, wyłącznie:

  • banki krajowe,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • oddziały instytucji kredytowych oraz
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Prowadzenie tego rodzaju działalności przez inne podmioty, które nie uzyskały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jest zabronione, stanowi przestępstwo i podlega karze grzywny do 10 mln złotych oraz karze pozbawienia wolności do lat 5.

Podmioty, w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bankową bez zezwolenia, umieszczane są na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

Lista ostrzeżeń KNF

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 13:42
Osoba publikująca: Anna Zaborska
Zmodyfikowano: 20.02.2019 15:17
Osoba modyfikująca: Anna Madziar