W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obligacje detaliczne

Obligacje skarbowe to bezpieczna, zyskowna i prosta forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Emitowane są od dawna na wszystkich rynkach finansowych i stanowią podstawowy instrument finansowy na świecie. Uznawane są za najbezpieczniejszą i jedną z bardziej atrakcyjnych lokat kapitału zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i podmiotów prawnych.

Łączą one w sobie główne cechy optymalnej formy oszczędzania, a więc:
• pełne bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy i gwarancję ich zwrotu wraz z należnymi odsetkami;
• atrakcyjny zysk;
• możliwość szybkiego wycofania pieniędzy.

Oferta detalicznych papierów skarbowych zachęca do stworzenia własnego, przemyślanego portfela inwestycyjnego złożonego z papierów o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, różnych zasadach oprocentowania i naliczania odsetek.

W ofercie adresowanej do inwestorów indywidualnych znajduje się pięć typów oszczędnościowych obligacji skarbowych 3- miesięczne oraz 2-, 3-, 4- i 10-letnie, które przeznaczone są dla osób fizycznych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji wpisanych do rejestru sądowego.
Oferowane są w cyklach miesięcznych.
Wartość nominalna jednej detalicznej obligacji Skarbu Państwa wynosi 100 zł, co umożliwia rozpoczęcie inwestycji w papiery skarbowe osobom dysponującym relatywnie niedużymi funduszami. 

Rodzinne Obligacje Skarbowe to nowy produkt kierowany do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+". Rodzinne Obligacje Skarbowe to bezpieczna forma oszczędzania, zapewniająca zysk. Dzięki nim zrealizujesz przyszłe potrzeby Twoich dzieci. Możesz oszczędzać już od 100 zł. W ofercie znajdują się obligacje 6-letnie (ROS) i 12-letnie (ROD), termin wykupu obligacji pozwala swobodnie dostosować okres oszczędzania do przyszłych planów. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, oparte jest na inflacji powiększonej o preferencyjną marżę. Jednocześnie kapitalizacja odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym, znacznie zwiększa zyskowność tej formy oszczędzania.

Więcej informacji na temat detalicznych obligacji skarbowych dostępnych jest na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

Materiały

Dane dotyczące detalicznych obligacji skarbowych
Dane​_dotyczace​_obligacji​_detalicznych.xls 0.66MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej
Rozporządzenie​_Ministra​_Finansów​_z​_dnia​_3​_grudnia​_2010​_r​_w​_sprawie​_warunków​_emitowania​_obligacji​_skarbowych​_oferowanych​_w​_sieci​_sprzedaży​_detalicznej.pdf 0.31MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej
Rozporządzenie​_Ministra​_Finansów​_z​_dnia​_16​_04​_2018​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_warunków​_emitowania​_obligacji​_skarbowych​_oferowanych​_w​_sieci​_detalicznej.pdf 0.23MB
Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Obowiązuje od 01.06.2020 r.
Regulamin​_korzystania​_z​_dostępu​_do​_Rachunku​_Rejestrowego​_w​_zakresie​_obligacji​_skarbowych​_za​_pośrednictwem​_telefonu​_lub​_internetu.pdf 0.15MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.09.2020 14:02 Jarosław Szynkarewicz
Pierwsza publikacja:
25.07.2019 12:00 Jarosław Szynkarewicz