W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Misja MFW w Polsce. Pozytywna ocena naszych działań

20.11.2020

Logo MFW
  • Zakończyła się tegoroczna misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w Polsce.
  • Fundusz dobrze ocenia stan polskiej gospodarki i polskich finansów oraz wprowadzone przez rząd działania antykryzysowe.
  • Realizacja programów wsparcia przebiegała szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków dla gospodarki.

Od 2 do 19 listopada 2020 r. trwała (w formule wideokonferencji) misja ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), której celem było przeprowadzenie dorocznego przeglądu Polski (tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW). Misja zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

Cieszy mnie pozytywna ocena stanu polskiej gospodarki, a w szczególności finansów publicznych i wysiłku związanego z redukcją długu publicznego w ostatnich latach. MFW dobrze ocenia też nasze działania antykryzysowe. Fundusz potwierdza zdolności fiskalne Polski do dalszego wsparcia firm i gospodarstw domowych oraz wzrostu wydatków na cele zdrowotne

– informuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

MFW pozytywnie ocenia reakcję rządu na tzw. pierwszą falę COVID-19. Zdaniem Funduszu Polska dysponuje odpowiednią przestrzenią fiskalną na dalsze działania antykryzysowe. Kluczowym wyzwaniem na teraz jest kontrolowanie pandemii i jej skutków dla gospodarki. Po opanowaniu pandemii, polityka władz powinna być coraz bardziej ukierunkowana na realokację i wzmacnianie zasobów (w tym siły roboczej) potrzebnych do powrotu do silnego wzrostu gospodarczego, w wysokości sprzed pandemii.

MFW przewiduje spadek Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4% w 2020 r. i poprawę w roku przyszłym odzwierciedloną we wzroście PKB szacowanym na 2,7%.

Zdaniem MFW Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia gospodarczego, a polskie przedsiębiorstwa weszły w pandemię ze stosunkowo dobrymi bilansami i korzystały z dużego wsparcia polityki fiskalnej i pieniężnej w pierwszej połowie 2020 r.  Realizacja programów pomocowych  przebiegała zasadniczo szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków dla gospodarki.

 Według Funduszu zmniejszenie wskaźników długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach umożliwiło rządowi przedstawienie skutecznej odpowiedzi na kryzys. Przewiduje się, że dług publiczny pozostanie stabilny w średnim okresie, a wydatki związane z kryzysem zwiększą deficyt budżetowy do 8,9% PKB w 2020 r. W perspektywie średniookresowej Fundusz przewiduje  jego spadek do około 3,2% PKB.

Materiały

IMF Poland concluding statement 2020
IMF​_Poland​_concluding​_statement​_2020.pdf 0.25MB
{"register":{"columns":[]}}