W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dyskusja o solidarnej i sprawiedliwej transformacji w Bonn

25.06.2019

"Ludzie i klimat - solidarność i sprawiedliwa transformacja" – to temat wydarzenia przygotowanego wspólnie przez Polską Prezydencję i Międzynarodową Organizację Pracy podczas pięćdziesiątej sesji negocjacyjnej. Spotkanie z udziałem prezydenta COP24 Michała Kurtyki odbyło się 25 czerwca 2019 r. w Bonn.

wiceminister Michał Kurtyka

Otwierając warsztaty, wiceminister Kurtyka podkreślił rolę minimalizowania kosztów społecznych, które będą towarzyszyły zmianom ekonomicznym w kierunku gospodarek niskoemisyjnych.  - Jednym z naszych priorytetów uczyniliśmy włączenie tematu sprawiedliwej i akceptowalnej społecznie transformacji do dyskusji na temat skutecznych działań klimatycznych – powiedział. Zaznaczył, że w Katowicach jednym z najważniejszych zadań było zwrócenie uwagi na to zagadnienie na najwyższym szczeblu – głów państw i rządów, którzy zostali zaproszeni na Szczyt. - W efekcie 55 liderów przyjęło Śląską Deklarację Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji, a my – jako Prezydencja COP24 – kontynuujemy nasze działania w tym temacie również w tym roku – dodał.

Sprawiedliwa i solidarna transformacja jest jednym z priorytetów Polskiej Prezydencji, a także  kluczowym tematem grupy SPD (Social and Political Drivers Coalition), a warsztaty to pierwsze z serii wydarzeń, którymi Polska Prezydencja chce zainspirować dyskusję na temat efektywnych sposobów wdrażania solidarnej transformacji. Kolejne spotkanie związane z tą tematyką odbędzie się już 3 lipca 2019 r. Zaplanowana na ten dyskusja stanie się podstawą do stworzenia pakietu strategii do wdrażania idei sprawiedliwej transformacji jako parasola ochronnego dla społeczeństw przechodzących przekształcenia ekonomiczne. Celem międzynarodowego dialogu ma być promowanie tej idei, jako uniwersalnej dla wszystkich regionów świata, bez względu na konteksty społeczno-gospodarcze.

Prezydent COP24 Michał Kurtyka podkreślił, że zmiany ekonomiczne towarzyszące działaniom podejmowanym w kierunku gospodarek niskoemisyjnych będą wymagały również interwencji w postaci polityk społecznych, zapewniających miejsca pracy, szkolenia i innego typu wsparcie osobom, które wcześniej opierały swój byt na pracy w gałęziach przemysłu szkodliwych dla środowiska. - Chcemy promować przekonanie, że zmiany, które nas czekają, powinny mieć pełne poparcie społeczne, a to wymaga zapobiegania wykluczeniu. Jednocześnie, solidarna transformacja zakłada, że przekształcenia gospodarcze, które są niezbędne do ochrony klimatu, przyniosą zupełnie nowe zawody, a tym samym i nowe możliwości na rynku pracy – dodał.

Uczestnicy spotkania podczas dyskusji poruszyli temat długofalowych skutków zmian klimatu dla gospodarki, społeczeństw i rynku pracy. Rozmawiali również o tworzeniu polityk, które zapewnią powodzenie solidarnej transformacji, a także o środkach wdrażania i finansowania solidarnej transformacji.

Wydarzenia specjalne

Polska Prezydencja podczas tegorocznej sesji w Bonn przygotowała trzy wydarzenia specjalne (warsztaty: "Lasy dla klimatu: Jak nauka pomaga lasom", na temat Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji oraz seminarium o elektromobilności), każde przyporządkowane jednemu z tematów przewodnich COP24:

  • przyroda – to m.in. wielofunkcyjna i zrównoważona gospodarka leśna jako element neutralności klimatycznej oraz rola lasów jako pochłaniaczy emisji oraz poparcie dla idei synergicznego spojrzenia na trzy kluczowe konwencje ONZ: ds. klimatu, bioróżnorodności oraz w sprawie upustynnienia,
  • człowiek – podkreślający potrzebę prowadzenia zmian wspólnie z ludźmi poprzez solidarną i sprawiedliwą transformację regionów oraz sektorów przemysłowych,
  • technologia – pokazujący, że istnieją przyjazne klimatowi nowoczesne rozwiązania, jak m.in. elektromobilność pozwalające na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju miast, czystego powietrza i stanowiące szansę na nowoczesne miejsca pracy.

Zdjęcia (3)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.06.2019 17:15 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
26.06.2019 17:15 Agata Kubel-Grabau