W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Jest to program zarządzany centralnie przez Komisję Europejską.

Od zainicjowania LIFE w 1992 r. do tej pory dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 5 400 projektów z całej Europy, w tym blisko 100 projektów z Polski. Do 2013 r.  LIFE przeznaczył ponad 3,1 mld EUR na ochronę środowiska. W  okresie finansowania 2014-2020 program wniesie o około 3,4 miliarda EUR więcej w realizację celów środowiskowych i klimatycznych. Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020 oraz 2021-2027, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 roku na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska (obecnie Ministrem Klimatu i Środowiska) pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE. Ponadto NFOŚiGW wspiera polskich Wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w Polsce podpisano 95 umów o dofinansowanie w formie dotacji, 17 umów dofinansowania w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia oraz 1 umowę dofinansowania w formie pożyczki na wkład własny beneficjenta. Całkowita wartość tych projektów wynosi ok 1,05 mld zł, w tym dofinansowanie KE prawie 590 mln zł i dofinansowanie NFOŚiGW prawie 380 mln zł.

Więcej informacji o Programie LIFE, dofinansowanych projektach oraz terminach naborów można znależć na dedykowanej stronie KE: link

Rola Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Środowiska, a obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje zadania koordynacji wdrażania Programu LIFE w Polsce, w tym bezpośrednio uczestniczy w pracach Komitetu LIFE i grupy ekspertów, bierze udział w pracach legislacyjnych UE dotyczących programu oraz informuje o możliwościach i ofercie Programu LIFE. Ze względu na potencjał i zasoby NFOŚiGW Minister Środowiska na mocy zawartych Porozumień delegował zadania związane z prowadzeniem krajowego punktu kontaktowego LIFE w Polsce tej jednostce. MKiŚ i NFOŚiGW współpracują w wykonywania zadań i realizacji nowych inicjatyw na rzecz zwiekszenia zainteresowania Programem w Polsce.

Rola NFOŚiGW

NFOŚiGW jako Krajowy Punkt Kontaktowy pełni następujące funkcje:

  • konsultacja wniosków o dofinansowanie z KE w ramach Programu LIFE oraz ocena ich kompletności;
  • współpraca z Komisją Europejską, w tym reprezentowanie Polski na forum Komitetu Sterującego LIFE;
  • działania promocyjne oraz informowanie społeczeństwa o Programie LIFE w celu dofinansowania działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu;
  • wspieranie  Wnioskodawców w przygotowywaniu wniosków m.in. poprzez szkolenia oraz konsultacje.

Wszelkie pytania dotyczące Programu LIFE prosimy kierować na adres life@nfosigw.gov.pl

Wnioskodawcy, którzy chcą, by NFOŚiGW włączył się finansowo w realizację projektu mogą składać do NFOŚiGW osobne wnioski o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć LIFE ze środków krajowych. Każdego roku termin przyjmowania wniosków do NFOŚiGW oraz do KE publikowany jest wraz z formularzami wniosków. Beneficjent może łącznie ze środków KE i NFOŚiGW uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia nawet do wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno Beneficjenci koordynujący projektów realizowanych na terenie Polski, jak również polscy współbeneficjenci projektów międzynarodowych.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie archiwalnej Ministerstwa Środowiska.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.04.2021 14:11 Aleksandra Warchoł
Pierwsza publikacja:
22.11.2018 12:16 Agata Kubel-Grabau
{"register":{"columns":[]}}