Nr referencyjny: 13/ZP/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne: usługa szkolenia okresowego bhp dla żołnierzy zawodowych i pracowników Urzędu MON

Termin składania ofert: 15 marca 2019 r. godzina 11:00

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

pdf ogłoszenie o zamówieniu

1.71MB

doc załącznik nr 1 i 4 do ogłoszenia w wersji edytowalnej

0.23MB

pdf odpowiedź na pytania i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

0.18MB

pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

0.3MB

pdf informacja o udzieleniu zamówienia

0.21MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.03.2019 15:10
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 17.05.2019 15:22
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Tomasz Skowroński
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 13/ZP/19 1.0 06.03.2019 15:10 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 13/ZP/19 1.1 13.03.2019 15:38 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 13/ZP/19 1.2 20.03.2019 15:57 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 13/ZP/19 1.3 17.05.2019 15:22 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP