W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nr referencyjny: 27/ZP/19

Wykonanie remontu węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18 października 2019 r. godz. 15.00.

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane
Pozostałe kody:                                 
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
45300000 Wykonanie instalacji budowlanych
45400000 Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45262520-2 Roboty murowe
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
45410000-4 Tynkowanie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Materiały

ogłoszenie o zamówieniu
27​_ogloszenie​_o​_zamowieniu.pdf 0.10MB
formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej
27​_Formularz​_wniosku​_o​_dopuszczenie​_do​_udzialu​_w​_postepowaniu.doc 0.17MB
27 II​_ogłoszenie​_o​_zamówieniu
27​_II​_ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.07.2019 13:41 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jakub Gajewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nr referencyjny: 27/ZP/19 2.0 20.09.2019 10:15 Maciej Kaczmar
Nr referencyjny: 27/ZP/19 1.0 26.07.2019 13:41 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP