Nr referencyjny: 3/ZP/19

Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - V części

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

   39294100-0  Artykuły informacyjne i promocyjne

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://umon.ezamawiajacy.pl

Link do postępowania:

https://umon.ezamawiajacy.pl/pn/mon/demand/notice/public/3093/details 

rtf informacja z otwarcia ofert

0.05MB

pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.6MB

pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

0.06MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.02.2019 15:08
Osoba publikująca: Beata Kozerawska
Zmodyfikowano: 01.07.2019 14:12
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jakub Gajewski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 3/ZP/19 1.0 01.02.2019 15:08 Beata Kozerawska Beata Kozerawska
Nr referencyjny: 3/ZP/19 1.1 01.02.2019 15:17 Beata Kozerawska Beata Kozerawska
Nr referencyjny: 3/ZP/19 1.2 04.02.2019 08:00 Beata Kozerawska Jarosław Zeidler
Nr referencyjny: 3/ZP/19 1.3 08.03.2019 14:27 Magdalena Czerwińska Jarosław Zeidler
Nr referencyjny: 3/ZP/19 1.4 05.06.2019 15:50 Magdalena Czerwińska Jarosław Zeidler
Nr referencyjny: 3/ZP/19 1.5 01.07.2019 14:12 Magdalena Czerwińska Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP