W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nr referencyjny: 40/ZP/19

Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odpadów z separatora tłuszczu z kompleksów urzędu MON w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot zamówienia:
90511000-2 – usługi wywozu odpadów
Pozostałe kody:                               
90512000-9 – usługi transportu odpadów
90520000-8 – usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Termin składania ofert: 8 października 2019 r. godzina 11:00

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Materiały

ogłoszenie o zamówieniu
40​_Ogloszenie​_o​_zamowieniu.pdf 0.14MB
SIWZ
40​_SIWZ.pdf 2.47MB
załączniki nr 1, 2, 4, 5, 8, 9 do SIWZ w wersji edytowalnej
40​_Zal​_nr​_1,​_2,​_4,​_5,​_8,​_9​_do​_SIWZ​_w​_wersji​_edytowalnej.docx 0.07MB
informacja z otwarcia ofert
40​_Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.26MB
informacja o unieważnieniu postępowania
40​_informacja​_o​_unieważnieniu.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.09.2019 13:52 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Skowroński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nr referencyjny: 40/ZP/19 3.0 28.10.2019 15:40 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 40/ZP/19 2.0 08.10.2019 15:44 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 40/ZP/19 1.0 25.09.2019 13:52 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP