W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nr referencyjny: 54/ZP/19

Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odpadów z separatora tłuszczu z kompleksów urzędu MON w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot zamówienia:
90511000-2 – usługi wywozu odpadów
Pozostałe kody:                               
90512000-9 – usługi transportu odpadów
90520000-8 – usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Termin składania ofert: 15 listopada 2019 r. godzina 11:00

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

 

Materiały

ogłoszenie o zamówieniu
54​_ogloszenie​_o​_zamowieniu.pdf 0.39MB
SIWZ
54​_SIWZ.pdf 18.54MB
załączniki nr 1, 2, 4, 5, 8, 9 do SIWZ w wersji edytowalnej
54​_Zal​_nr​_1,​_2,​_4,​_5,​_8,​_9​_do​_SIWZ​_w​_wersji​_edytowalnej.docx 0.09MB
informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_na​_BIP.pdf 0.38MB
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
03​_54​_informacja​_o​_wyborze.pdf 0.23MB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie​_o​_udzieleniu​_zamówienia​_54​_ZP​_19.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.11.2019 15:56 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Skowroński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nr referencyjny: 54/ZP/19 9.0 06.12.2019 14:11 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 54/ZP/19 8.0 28.11.2019 15:48 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 54/ZP/19 7.0 15.11.2019 15:30 Maciej Kaczmar
Nr referencyjny: 54/ZP/19 6.0 14.11.2019 15:55 Maciej Kaczmar
Nr referencyjny: 54/ZP/19 5.0 14.11.2019 15:42 Maciej Kaczmar
Nr referencyjny: 54/ZP/19 4.0 12.11.2019 17:04 Maciej Kaczmar
Nr referencyjny: 54/ZP/19 3.0 07.11.2019 15:35 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 54/ZP/19 2.0 07.11.2019 10:50 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 54/ZP/19 1.0 06.11.2019 15:56 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP