W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

23.10.2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Materiały

PROGRAM AOON JST EDYCJA 2023
PROGRAM​_AOON​_JST​_EDYCJA​_2023.DOCX 0.07MB
Ogłoszenie AOON JST edycja 2023
Ogłoszenie​_AOON​_JST​_edycja​_2023.DOCX 0.03MB
Załącznik nr 1 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_1​_do​_Programu​_AOON​_JST.XLSX 0.01MB
Załącznik nr 1 do wniosku w Programie AOON JST
Załącznik​_nr​_1​_do​_wniosku​_w​_Programie​_AOON​_JST.XLSX 0.01MB
Załącznik nr 2 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_2​_do​_Programu​_AOON​_JST.XLSX 0.01MB
Załącznik nr 2 do wniosku w Programie AOON JST
Załącznik​_nr​_2​_do​_wniosku​_w​_Programie​_AOON​_JST.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 3 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_3​_do​_Programu​_AOON​_JST.XLSX 0.02MB
Załącznik nr 4 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_4​_do​_Programu​_AOON​_JST.XLSX 0.01MB
Załącznik nr 5 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_5​_do​_Programu​_AOON​_JST.XLSX 0.01MB
Załącznik nr 6 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_6​_do​_Programu​_AOON​_JST.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 7 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_7​_do​_Programu​_AOON​_JST.DOCX 0.04MB
Załącznik nr 8 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_8​_do​_Programu​_AOON​_JST.DOCX 0.02MB
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO PROGRAMU AOON JST
ZAŁĄCZNIK​_NR​_9​_DO​_PROGRAMU​_AOON​_JST.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 10 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_10​_do​_Programu​_AOON​_JST.DOC 0.05MB
Załącznik 10a do Programu AOON JST
Załącznik​_10a​_do​_Programu​_AOON​_JST.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 11 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_11​_do​_Programu​_AOON​_JST.DOCX 0.03MB
Załącznik nr 12 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_12​_do​_Programu​_AOON​_JST.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 13 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_13​_do​_Programu​_AOON​_JST.DOCX 0.04MB
Załącznik nr 14 do Programu AOON JST
Załącznik​_nr​_14​_do​_Programu​_AOON​_JST.docx 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.10.2022 20:21 Ewa Dąbrowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Elżbieta Cieślak/Elżbieta Cieślak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2.0 26.10.2022 15:34 Ewa Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 1.0 23.10.2022 20:21 Ewa Dąbrowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}