W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podprogram 2020

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Nowa klauzula informacyjna RODO dla organizacji partnerskich od 28.04.2021 r.

Organizacje partnerskie wydające żywność odbiorcom końcowym oraz prowadzące tzw. działania towarzyszące mają obowiązek informowania osób korzystających ze wsparcia o przetwarzaniu ich danych osobowych przez organizacje.

Zgodnie z art. 134m ust. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w toku udzielania pomocy określonej w Programie Operacyjnym, następuje przez udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku organizacji partnerskich – w widocznym miejscu w budynku, w którym udzielana jest pomoc.

Nowy wzór klauzuli informacyjnej dostępny do pobrania poniżej.

Wyższe kryterium dochodowe od listopada 2020 r.

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zmiany Wytycznych oraz nowymi wzorami skierowań do POPŻ Podprogram 2020, które należy stosować w przypadku kwalifikowania odbiorców w sposób zdalny i stacjonarny.

Materiały

Klauzula RODO dla organizacji partnerskich
2804​_Klauzula​_RODO​_ost.docx 0.17MB
Wytyczne IZ Podprogram 2020
POPZ​_Wytyczne​_Podprogram​_2020.pdf 1.54MB
Zmiana Wytycznych z 17.02.2021 r.
1702Zmiana​_Wytycznych​_PP2020.pdf 0.19MB
Załącznik nr 2 z 17.02.2021 r.
Załącznik​_nr​_2​_luty​_2021.xlsx 0.03MB
Załącznik nr 8 z 17.02.2021 r.
Załącznik​_nr​_8​_luty​_2021.doc 0.08MB
Załącznik nr 9 z 17.02.2021 r.
Załącznik​_nr​_9​_luty​_2021.docx 0.04MB
Wykaz magazynów do załącznika nr 9 z 17.02.2021 r.
Wykaz​_mag​_​_do​_zal​_​_9​_luty​_2021.xlsx 0.04MB
Załącznik nr 10 z 17.02.2021 r.
Załącznik​_nr​_10​_luty​_2021.xlsx 0.05MB
Zmiana Wytycznych z 26.11.2020 [Nowe kryterium dochodowe]
Wytyczne​_2611​_Skan.pdf 0.05MB
Załącznik nr 5 - Wzór skierowania [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_5​_2611.docx 0.20MB
Załącznik 5.1. - Wzór skierowania kwalifikowanie zdalne [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_51​_2611.docx 0.20MB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby bezdomnej [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_6​_2611.docx 0.19MB
Załącznik 6.1. - Oświadczenie osoby bezdomnej kwalifikowanie zdalne [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_61​_2611.docx 0.18MB
Załącznik nr 7 - Oświadczenie osoby z listy przekazanej do OPS [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_7​_2611.docx 0.20MB
Załącznik nr 7.1. - Oświadczenie osoby z listy przekazanej do OPS kwalifikowanie zdalne [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_71​_2611.docx 0.19MB
Zmiana Wytycznych z 15.09.2020 r. [postępowanie w czasie epidemii COVID-19]
1509​_Wytyczne​_2020.pdf 0.14MB
Załącznik 5.1. Wzór skierowania - kwalifikowanie zdalne
Załącznik​_nr​_51​_wrzesień​_2020.docx 0.22MB
Załącznik 6.1. Wzór skierowania [osoby bezdomne] - kwalifikowanie zdalne
Załącznik​_nr​_61​_wrzesień​_2020.docx 0.20MB
Załącznik 7.1. Wzór skierowania [osoby na listach] - kwalifikowanie zdalne
Załącznik​_nr​_71​_wrzesień​_2020.docx 0.21MB
Załącznik 1 [Lista osób zakwalifikowanych]
2020​_Załącznik​_nr​_1.xls 0.20MB
Załącznik 2 [Ewidencja wydania żywności]
2020​_Załącznik​_nr​_2.xlsx 0.15MB
Załącznik 3 [Ewidencja wydania posiłków]
2020​_Załącznik​_nr​_3.docx 0.19MB
Załącznik 3a [Lista osób objętych pomocą w formie posiłków]
2020​_Załącznik​_nr​_3a.docx 0.19MB
Załącznik 4 [Ewidencja przyjęć i wydań żywności]
2020​_Załącznik​_nr​_4.xlsx 0.18MB
Załącznik 5 [Skierowanie do pomocy żywnościowej]
2020​_Załącznik​_nr​_5.docx 0.22MB
Załącznik 6 [Oświadczenie osoby bezdomnej]
2020​_Załącznik​_nr​_6.docx 0.20MB
Załącznik 7 [Oświadczenie osoby zakwalifikowanej na podstawie listy]
2020​_Załącznik​_nr​_7.docx 0.22MB
Załącznik 8 [Lista uczestników działań towarzyszących]
2020​_Załącznik​_nr​_8.doc 0.23MB
Załącznik 9 [Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze]
2020​_Załącznik​_nr​_9.docx 0.19MB
Wykaz magazynów do załącznika 9
2020​_Wykaz​_mag​_do​_zal​_​_9.xlsx 0.19MB
Załącznik 9a [Zgłoszenie lub zmiana magazynu]
2020​_Załącznik​_nr​_9a.docx 0.20MB
Załącznik 10 [Wskaźniki]
2020​_Załącznik​_nr​_10.xlsx 0.20MB
Załącznik 11 [Projekt weksla in blanco]
2020​_Załącznik​_nr​_11.doc 0.22MB
Załącznik 12 [Wniosek o dofinansowanie projektu Operacja I]
2020​_Załącznik​_nr​_12.doc 0.39MB
Załącznik 1 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Wskaźniki i budżet projektu]
Zał​_1​_do​_WoD​_Wskaźniki​_i​_budżet​_projektu.xlsx 0.04MB
Załącznik 2 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Harmonogram realizacji projektu]
Zał​_2​_do​_WoD​_Harmonogram​_realizacji​_projektu.xlsx 0.04MB
Załącznik 3 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Oświadczenie VAT]
Zał​_3​_do​_WoD​_Oświadczenie​_VAT.docx 0.01MB
Załącznik 4 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Analiza ryzyka projektu]
Zał​_4​_do​_WoD​_Analiza​_ryzyka​_projektu.docx 0.03MB
Załącznik 5 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego]
Zał​_5​_do​_WoD​_Zestawienie​_​_postępowań​_o​_udzielenie​_zamówienia​_publicznego.xlsx 0.04MB
Załącznik 6 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Zestawienie umów z wykonawcami]
Zał​_6​_do​_WOD​_Zestawienie​_umów​_z​_wykonawcami.xlsx 0.04MB
Załącznik 13 [Zasady udzielania zamówień]
2020​_Załącznik​_nr​_13.docx 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}