W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podprogram 2020

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Uwaga! Istotne informacje o zmianach!

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zmiany Wytycznych oraz nowymi wzorami skierowań do POPŻ Podprogram 2020, które należy stosować w przypadku kwalifikowania odbiorców w sposób zdalny i stacjonarny.

Materiały

Wytyczne IZ Podprogram 2020
POPZ​_Wytyczne​_Podprogram​_2020.pdf 1.54MB
Zmiana Wytycznych z 26.11.2020 [Nowe kryterium dochodowe]
Wytyczne​_2611​_Skan.pdf 0.05MB
Załącznik nr 5 - Wzór skierowania [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_5​_2611.docx 0.20MB
Załącznik 5.1. - Wzór skierowania kwalifikowanie zdalne [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_51​_2611.docx 0.20MB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby bezdomnej [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_6​_2611.docx 0.19MB
Załącznik 6.1. - Oświadczenie osoby bezdomnej kwalifikowanie zdalne [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_61​_2611.docx 0.18MB
Załącznik nr 7 - Oświadczenie osoby z listy przekazanej do OPS [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_7​_2611.docx 0.20MB
Załącznik nr 7.1. - Oświadczenie osoby z listy przekazanej do OPS kwalifikowanie zdalne [nowe kryterium dochodowe]
Załącznik​_nr​_71​_2611.docx 0.19MB
Zmiana Wytycznych z 15.09.2020 r. [postępowanie w czasie epidemii COVID-19]
1509​_Wytyczne​_2020.pdf 0.14MB
Załącznik 5.1. Wzór skierowania - kwalifikowanie zdalne
Załącznik​_nr​_51​_wrzesień​_2020.docx 0.22MB
Załącznik 6.1. Wzór skierowania [osoby bezdomne] - kwalifikowanie zdalne
Załącznik​_nr​_61​_wrzesień​_2020.docx 0.20MB
Załącznik 7.1. Wzór skierowania [osoby na listach] - kwalifikowanie zdalne
Załącznik​_nr​_71​_wrzesień​_2020.docx 0.21MB
Załącznik 1 [Lista osób zakwalifikowanych]
2020​_Załącznik​_nr​_1.xls 0.20MB
Załącznik 2 [Ewidencja wydania żywności]
2020​_Załącznik​_nr​_2.xlsx 0.15MB
Załącznik 3 [Ewidencja wydania posiłków]
2020​_Załącznik​_nr​_3.docx 0.19MB
Załącznik 3a [Lista osób objętych pomocą w formie posiłków]
2020​_Załącznik​_nr​_3a.docx 0.19MB
Załącznik 4 [Ewidencja przyjęć i wydań żywności]
2020​_Załącznik​_nr​_4.xlsx 0.18MB
Załącznik 5 [Skierowanie do pomocy żywnościowej]
2020​_Załącznik​_nr​_5.docx 0.22MB
Załącznik 6 [Oświadczenie osoby bezdomnej]
2020​_Załącznik​_nr​_6.docx 0.20MB
Załącznik 7 [Oświadczenie osoby zakwalifikowanej na podstawie listy]
2020​_Załącznik​_nr​_7.docx 0.22MB
Załącznik 8 [Lista uczestników działań towarzyszących]
2020​_Załącznik​_nr​_8.doc 0.23MB
Załącznik 9 [Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze]
2020​_Załącznik​_nr​_9.docx 0.19MB
Wykaz magazynów do załącznika 9
2020​_Wykaz​_mag​_do​_zal​_​_9.xlsx 0.19MB
Załącznik 9a [Zgłoszenie lub zmiana magazynu]
2020​_Załącznik​_nr​_9a.docx 0.20MB
Załącznik 10 [Wskaźniki]
2020​_Załącznik​_nr​_10.xlsx 0.20MB
Załącznik 11 [Projekt weksla in blanco]
2020​_Załącznik​_nr​_11.doc 0.22MB
Załącznik 12 [Wniosek o dofinansowanie projektu Operacja I]
2020​_Załącznik​_nr​_12.doc 0.39MB
Załącznik 1 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Wskaźniki i budżet projektu]
Zał​_1​_do​_WoD​_Wskaźniki​_i​_budżet​_projektu.xlsx 0.04MB
Załącznik 2 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Harmonogram realizacji projektu]
Zał​_2​_do​_WoD​_Harmonogram​_realizacji​_projektu.xlsx 0.04MB
Załącznik 3 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Oświadczenie VAT]
Zał​_3​_do​_WoD​_Oświadczenie​_VAT.docx 0.01MB
Załącznik 4 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Analiza ryzyka projektu]
Zał​_4​_do​_WoD​_Analiza​_ryzyka​_projektu.docx 0.03MB
Załącznik 5 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego]
Zał​_5​_do​_WoD​_Zestawienie​_​_postępowań​_o​_udzielenie​_zamówienia​_publicznego.xlsx 0.04MB
Załącznik 6 do Wniosku o dofinansowanie zał. 12 [Zestawienie umów z wykonawcami]
Zał​_6​_do​_WOD​_Zestawienie​_umów​_z​_wykonawcami.xlsx 0.04MB
Załącznik 13 [Zasady udzielania zamówień]
2020​_Załącznik​_nr​_13.docx 0.19MB