W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podprogram 2021 Plus

Wytyczne na Podprogram 2021 Plus

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Ważna informacja dla Ośrodków Pomocy Społecznej:

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Materiały

Zmiana Wytycznych na Podprogram 2021 Plus z 15.05.2023 r. [nowe kryterium dochodowe]
Zmiana​_Wytycznych​_Podprogram​_2021​_Plus​_z​_15052023​_r​_-​_nowe​_kryterium​_dochodowe.pdf 0.04MB
Wzory skierowań nowe kryterium od 15.05.2023 r. [monokolor]
Skierowania​_z​_logo​_czarno-białym​_[monokolor].zip 0.53MB
Załącznik nr 5 [Skierowanie-kwalifikowanie standardowe-nowe kryterium]
Załącznik​_nr​_5​_[​_Skierowanie​_-​_kwalifikowanie​_standardowe].docx 0.07MB
Załącznik nr 5.1. [Skierowanie-kwalifikowanie zdalne-nowe kryterium]
Załącznik​_nr​_51​_[Skierowanie​_-​_kwalifikowanie​_zdalne].docx 0.06MB
Załącznik 5 [Skierowanie-wersja PL-UA-nowe kryterium]
Załącznik​_5​_PL-UA​_[Skierowanie].DOCX 0.09MB
Załącznik nr 6 [Oświadczenie osoby bezdomnej-nowe kryterium]
Załącznik​_nr​_6​_[Oświadczenie​_osoby​_bezdomnej].docx 0.06MB
Załącznik nr 6.1. [Kwalifikowanie osób bezdomnych w placówkach-nowe kryterium]
Załącznik​_nr​_61​_[Kwalifikowanie​_osób​_bezdomnych​_w​_placówkach].docx 0.05MB
Załącznik nr 6 [Oświadczenie osoby bezdomnej-wersja PL-UA-nowe kryterium]
Załącznik​_6​_PL-UA​_[Oświadczenie​_osoby​_bezdomnej].DOCX 0.07MB
Załącznik nr 7 [Kwalifikowanie osób na listach-standardowe-nowe kryterium]
Załącznik​_nr​_7​_[Kwalifikowanie​_osób​_na​_listach​_-​_standardowe].docx 0.07MB
Załącznik nr 7.1. [Kwalifikowanie osób na listach-zdalne-nowe kryterium]
Załącznik​_nr​_71​_[Kwalifikowanie​_osób​_na​_listach​_-​_zdalne].docx 0.06MB
Załącznik nr 7 [Kwalifikowanie osób na listach-wersja PL-UA-nowe kryterium]
Załącznik​_7​_PL-UA​_[Kwalifikowanie​_osób​_na​_listach].DOCX 0.08MB
11​_sierpnia​_2022-​_Zmiana​_Wytycznych​_PP​_2021​_​_Podprogram​_2021​_Plus
11​_sierpnia​_2022-​_Zmiana​_Wytycznych​_PP​_2021​_​_Podprogram​_2021​_Plus.pdf 0.59MB
Zmiana Wytycznych 2021 Plus z 21.10.2022 r. [terminy dystrybucji]
2110​_​_Wytyczne​_pdf​_​_ocr.pdf 0.37MB
Załącznik​_nr​_1​_(Lista​_osób​_zakwalifikowanych​_przez​_OPS)
Załącznik​_nr​_1​_(Lista​_osób​_zakwalifikowanych​_przez​_OPS).xls 0.05MB
Załącznik​_nr​_2​_(Ewidencja​_wydań​_artykułów​_-​_paczki)
Załącznik​_nr​_2​_(Ewidencja​_wydań​_artykułów​_-​_paczki).xlsx 0.03MB
Załącznik​_nr​_3​_[Ewidencja​_wydań​_artykułów​_-​_posiłki]
Załącznik​_nr​_3​_[Ewidencja​_wydań​_artykułów​_-​_posiłki].docx 0.04MB
Załącznik​_nr​_3a​_[Lista​_osób​_korzystających​_z​_posiłków]
Załącznik​_nr​_3a​_[Lista​_osób​_korzystających​_z​_posiłków].docx 0.04MB
Załącznik​_nr​_4​_(Ewidencja​_przyjęć​_i​_wydań​_artykułów​_w​_miesiącu)
Załącznik​_nr​_4​_(Ewidencja​_przyjęć​_i​_wydań​_artykułów​_w​_miesiącu).xlsx 0.03MB
Załącznik​_nr​_5​_[​_Skierowanie​_-​_kwalifikowanie​_standardowe]
Załącznik​_nr​_5​_[​_Skierowanie​_-​_kwalifikowanie​_standardowe].docx 0.07MB
Załącznik​_nr​_51​_[Skierowanie​_-​_kwalifikowanie​_zdalne]
Załącznik​_nr​_51​_[Skierowanie​_-​_kwalifikowanie​_zdalne].docx 0.06MB
Załącznik​_nr​_6​_[Oświadczenie​_osoby​_bezdomnej]
Załącznik​_nr​_6​_[Oświadczenie​_osoby​_bezdomnej].docx 0.05MB
Załącznik​_nr​_61​_[Kwalifikowanie​_osób​_bezdomnych​_w​_placówkach]
Załącznik​_nr​_61​_[Kwalifikowanie​_osób​_bezdomnych​_w​_placówkach].docx 0.05MB
Załącznik​_nr​_7​_[Kwalifikowanie​_osób​_na​_listach​_-​_standardowe]
Załącznik​_nr​_7​_[Kwalifikowanie​_osób​_na​_listach​_-​_standardowe].docx 0.07MB
Załącznik​_nr​_71​_[Kwalifikowanie​_osób​_na​_listach​_-​_zdalne]
Załącznik​_nr​_71​_[Kwalifikowanie​_osób​_na​_listach​_-​_zdalne].docx 0.06MB
Załącznik​_nr​_8​_[Informacja​_o​_realizacji​_działań​_towarzyszących​_z​_listą​_uczestników]
Załącznik​_nr​_8​_[Informacja​_o​_realizacji​_działań​_towarzyszących​_z​_listą​_uczestników].doc 0.08MB
Załącznik​_nr​_9​_[Wykaz​_magazynów​_-​_załącznik​_do​_zapotrzebowania]
Załącznik​_nr​_9​_[Wykaz​_magazynów​_-​_załącznik​_do​_zapotrzebowania].xlsx 0.03MB
Załącznik nr 9 [Zapotrzebowanie na artykuły]
Załącznik​_nr​_9​_[Zapotrzebowanie​_na​_artykuły].docx 0.04MB
Załącznik​_nr​_9a​_[Zgłoszenie​_lub​_zmiana​_magazynu]
Załącznik​_nr​_9a​_[Zgłoszenie​_lub​_zmiana​_magazynu].docx 0.05MB
Załącznik​_nr​_10​_[Zestawienie​_wskaźników​_do​_sprawozdania]
Załącznik​_nr​_10​_[Zestawienie​_wskaźników​_do​_sprawozdania].xlsx 0.05MB
Załącznik​_nr​_12​_[Wniosek​_o​_dofinansowanie​_projektu​_-​_Operacja​_I]
Załącznik​_nr​_12​_[Wniosek​_o​_dofinansowanie​_projektu​_-​_Operacja​_I].doc 0.39MB
Załącznik​_nr​_14​_[Postępowanie​_w​_czasie​_zagrożenia​_epidemicznego]
Załącznik​_nr​_14​_[Postępowanie​_w​_czasie​_zagrożenia​_epidemicznego].docx 0.18MB
Załącznik​_5​_PL-UA(1)
Załącznik​_5​_PL-UA(1).DOCX 0.09MB
Załącznik​_6​_PL-UA
Załącznik​_6​_PL-UA.DOCX 0.06MB
Załącznik​_7​_PL-UA
Załącznik​_7​_PL-UA.DOCX 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}