W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podprogram 2023

Uwaga!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł. Zamieszczony poniżej załącznik nr 5 - wzór skierowania, również w wersji polsko-ukraińskiej zawiera właściwą kwotę.

Materiały

Wytyczne Instytucji Zarządzającej na Podprogram 2023
809​_Wytyczne​_IZ​_na​_Podprogram​_2023.pdf 1.95MB
Załączniki wersja mono do wydruków czarno-białych
Załączniki​_monokolor​_zzz.zip 3.23MB
Załącznik nr 1 Zakres wzajemnych zobowiązań OPR i OPL
Załącznik​_nr​_1​_Zakres​_wzajemnych​_zobowiązań​_OPR​_i​_OPL.docx 0.13MB
Załącznik nr 2 Lista osób zakwalifikowanych
Załącznik​_nr​_2​_Lista​_osób​_zakwalifikowanych.xls 0.14MB
Załącznik nr 3 Ewidencja paczek
Załącznik​_nr​_3​_Ewidencja​_paczek.xlsx 0.09MB
Załącznik nr 3a Ewidencja żywności z darowizn
Załącznik​_nr​_3a​_Ewidencja​_żywności​_z​_darowizn.xlsx 0.09MB
Załącznik nr 3b Ewidencja posiłków
Załącznik​_nr​_3b​_Ewidencja​_posiłków.docx 0.28MB
Załącznik nr 3c Lista odbiorców posiłków
Załącznik​_nr​_3c​_Odbiorcy​_posiłków.docx 0.28MB
Załącznik nr 4 Załącznik żywności przyjętej i wydanej z FEPŻ
Załącznik​_nr​_4​_Ewidencja​_żywności​_przyjętej​_i​_wydanej​_z​_FEPŻ.XLSX 0.08MB
Załącznik nr 5 Wzór skierowania
Załącznik​_nr​_5​_Wzór​_skierowania​_zz.docx 0.31MB
Załącznik nr 5 wersja PL-UA
Załącznik​_nr​_5​_PL-UA​_zz.docx 0.33MB
Załącznik nr 6 Oświadczenie osoby bezdomnej
Załącznik​_nr​_6​_Oświadczenie​_osoby​_bezdomnej.docx 0.30MB
Załącznik nr 6 wersja PL-UA
Załącznik​_nr​_6​_PL-UA.docx 0.31MB
Załącznik nr 7 Kwalifikowanie osób na listach
Załącznik​_nr​_7​_Kwalifikownie​_osób​_na​_listach.docx 0.31MB
Załącznik nr 7 wersja PL-UA
Załącznik​_nr​_7​_PL-UA.docx 0.32MB
Załącznik nr 8 Lista uczestników działań towarzyszących
Załącznik​_nr​_8​_Lista​_uczestników​_działań​_towarzyszących.doc 0.33MB
Załącznik nr 9 cz. I Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze
Załącznik​_nr​_9​_cz​_I​_-​_Zapotrzebowanie​_na​_artykuły​_spożywcze.docx 0.29MB
Załącznik nr 9 cz. II Wykaz magazynów
Załącznik​_nr​_9​_cz​_II​_-​_Wykaz​_magazynów.xlsx 0.09MB
Załącznik nr 9a Wskazanie lub zmiana magazynu
Załącznik​_nr​_9a​_-​_Wskazanie​_lub​_zmiana​_magazynu.docx 0.13MB
Załącznik nr 10 Wskaźniki produktu i rezultatu
Załącznik​_nr​_10​_Wskaźniki​_produktu​_i​_rezultatu.xlsx 0.33MB
Załącznik nr 11 Projekt weksla in blanco
Załącznik​_nr​_11​_Projekt​_weksla​_in​_blnco​_fin.DOC 0.32MB
Załącznik nr 12 Wzór wniosku o dofinansowanie Operacja I
Załącznik​_nr​_12​_Wzór​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_Operacja​_I.doc 0.36MB
Załącznik nr 13 Zasady udzielania zamówień z pominięciem PZP
Załącznik​_nr​_13​_Zasady​_udzielania​_zamówień​_z​_pominięciem​_PZP.DOCX 0.29MB
Załącznik nr 14 Obowiązki w obszarze komunikacji i promocji
Załącznik​_nr​_14​_Obowiązki​_w​_obszarze​_komunikacji​_i​_promocji.docx 0.26MB
Załącznik nr 15 Wykaz nieprawidłowości w obszarze komunikacji i promocji
Załącznik​_nr​_15​_Wykaz​_nieprawidłowości​_info-promo.docx 0.13MB
Załącznik nr 16 Procedura rozpatrywania skarg na naruszenia KPP
Załącznik​_nr​_16​_Procedura​_rozpatrywania​_skarg​_na​_naruszenia​_KPP.DOCX 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}