W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podprogram 2023

Uwaga! Ważna informacja!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

 

Materiały

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Podprogram 2023​_wersja ujednolicona z 12.02.2024 r.
Wytyczne​_PP2023​_ujednolicone​_z​_12022024.pdf 0.74MB
Zmiana Wytycznych na Podprogram 2023 [19.06.2024 r.]
Zmiana​_Wytycznych​_Podprogram​_2023.pdf 0.11MB
Załącznik nr 3a Ewidencja żywności z darowizn [19.06.2024 r.]
Załącznik​_nr​_3a​_Ewidencja​_żywności​_z​_darowizn​_[19062024].xlsx 0.09MB
Zmiana Wytycznych na Podprogram 2023 z 29.02.2024 r. [obowiązki beneficjentów FEPŻ w obszarze komunikacji i promocji]
Zmiana​_Wytycznych​_Podprogram​_2023​_dzial​_XIII​_info​_promo.pdf 0.16MB
Załączniki w wersji mono do wydruków kolorowych [19.06.2024]
Wersja​_mono​_załączników​_19062024.zip 3.71MB
Załącznik nr 1 Zakres wzajemnych zobowiązań OPR i OPL
Załącznik​_nr​_1​_Zakres​_wzajemnych​_zobowiązań​_OPR​_i​_OPL.docx 0.13MB
Załącznik nr 2 Lista osób zakwalifikowanych
Załącznik​_nr​_2​_Lista​_osób​_zakwalifikowanych.xls 0.14MB
Załącznik nr 3 Ewidencja paczek
Załącznik​_nr​_3​_Ewidencja​_paczek.xlsx 0.09MB
Załącznik nr 3a Ewidencja żywności z darowizn
Załącznik​_nr​_3a​_Ewidencja​_żywności​_z​_darowizn.xlsx 0.09MB
Załącznik nr 3b Ewidencja posiłków
Załącznik​_nr​_3b​_Ewidencja​_posiłków.docx 0.28MB
Załącznik nr 3c Lista odbiorców posiłków
Załącznik​_nr​_3c​_Odbiorcy​_posiłków.docx 0.28MB
Załącznik nr 4 Załącznik żywności przyjętej i wydanej z FEPŻ
Załącznik​_nr​_4​_Ewidencja​_żywności​_przyjętej​_i​_wydanej​_z​_FEPŻ.XLSX 0.08MB
Załącznik nr 5 Wzór skierowania [nowe kryterium dochodowe 12.02.2024 r.]
Załącznik​_nr​_5​_Wzór​_skierowania.docx 0.31MB
Załącznik nr 5 Wzór skierowania wersja PL-UA [nowe kryterium dochodowe 12.02.2024 r.]
Załącznik​_nr​_5​_PL-UA.docx 0.33MB
Załącznik nr 6 Oświadczenie osoby bezdomnej [nowe kryterium dochodowe 12.02.2024 r.]
Załącznik​_nr​_6​_Oświadczenie​_osoby​_bezdomnej.docx 0.30MB
Załącznik nr 6 Oświadczenie osoby bezdomej wersja PL-UA [nowe kryterium dochodowe 12.02.2024 r.]
Załącznik​_nr​_6​_PL-UA.docx 0.31MB
Załącznik nr 7 Kwalifikowanie osób na listach [nowe kryterium dochodowe 12.02.2024 r.]
Załącznik​_nr​_7​_Kwalifikownie​_osób​_na​_listach.docx 0.31MB
Załącznik nr 7 Kwalifikowanie osób na listach wersja PL-UA [nowe kryterium dochodowe 12.02.2024 r.]
Załącznik​_nr​_7​_PL-UA.docx 0.32MB
Załącznik nr 8 Lista uczestników działań towarzyszących
Załącznik​_nr​_8​_Lista​_uczestników​_działań​_towarzyszących.doc 0.33MB
Załącznik nr 9 cz. I Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze
Załącznik​_nr​_9​_cz​_I​_-​_Zapotrzebowanie​_na​_artykuły​_spożywcze.docx 0.29MB
Załącznik nr 9 cz. II Wykaz magazynów
Załącznik​_nr​_9​_cz​_II​_-​_Wykaz​_magazynów.xlsx 0.09MB
Załącznik nr 9a Wskazanie lub zmiana magazynu
Załącznik​_nr​_9a​_-​_Wskazanie​_lub​_zmiana​_magazynu.docx 0.13MB
Załącznik nr 10 Wskaźniki produktu i rezultatu
Załącznik​_nr​_10​_Wskaźniki​_produktu​_i​_rezultatu.xlsx 0.33MB
Załącznik nr 11 Projekt weksla in blanco
Załącznik​_nr​_11​_Projekt​_weksla​_in​_blnco​_fin.DOC 0.32MB
Załącznik nr 12 Wzór wniosku o dofinansowanie Operacja I
Załącznik​_nr​_12​_Wzór​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_Operacja​_I.doc 0.36MB
Załącznik nr 13 Zasady udzielania zamówień z pominięciem PZP
Załącznik​_nr​_13​_Zasady​_udzielania​_zamówień​_z​_pominięciem​_PZP.DOCX 0.29MB
Załącznik nr 14 Obowiązki beneficjentów FEPŻ w obszarze komunikacji i promocji [nowa wersja: 29.02.2024]
Zal​_14​_Obowiazki​_w​_obszarze​_komunikacji​_i​_promocji​_FEPZ​_PP2023.docx 0.23MB
Załącznik nr 15 Wykaz naruszeń obowiązków w obszarze komunikacji i promocji [nowa wersja: 29.02.2024]
Zal​_15​_Wykaz​_naruszen​_obowiazkow​_info​_promo​_PP2023.docx 0.13MB
Załącznik nr 16 Procedura rozpatrywania skarg na naruszenia KPP
Załącznik​_nr​_16​_Procedura​_rozpatrywania​_skarg​_na​_naruszenia​_KPP.DOCX 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}