W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Do pobrania

Akty prawne

Materiały

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Obwieszczenie​_Marszałka​_Sejmu​_Rzeczypospolitej​_Polskiej​_z​_dnia​_15​_czerwca​_2021​_r​_w​_sprawie​_ogłoszenia​_jednolitego​_tekstu​_ustawy​_o​_przeciwdziałaniu​_praniu​_pieniędzy​_oraz​_finansowaniu​_terroryzmu.pdf 0.94MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych
D20180968​_pdf​_(3).pdf 0.10MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
D20180965​_pdf​_(3).pdf 0.10MB
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)
CELEX​_32015L0849​_PL​_TXT.pdf 0.71MB

Dla użytkowników

Materiały

Podręcznik CRBR 2
Podrecznik​_CRBR​_2.pdf 4.00MB
Pytania i odpowiedzi
Pytania​_i​_odpowiedzi​_20201120.pdf 0.23MB

Opis Api CRBR

Materiały

Api Przeglądowe CRBR​_Specyfikacja
ApiPrzegladoweCRBR​_Specyfikacja​_We-Wy​_3​_0​_2​_Pub.pdf 1.53MB
Api Przeglądowe CRBR​_wsdl
ApiPrzegladoweCRBR.zip 4.32KB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
06.05.2022 08:19 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
10.10.2019 16:13 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}