W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Do pobrania

Akty prawne

Materiały

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa​_z​_dnia​_1​_marca​_2018​_r​_o​_przeciwdziałniu​_praniu​_pieniędzy​_oraz​_finansowaniu​_terroryzmu.pdf 0.54MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych
D20180968​_pdf​_(3).pdf 0.10MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
D20180965​_pdf​_(3).pdf 0.10MB
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)
CELEX​_32015L0849​_PL​_TXT.pdf 0.71MB

Dla użytkowników

Materiały

Podręcznik CRBR 1
Podrecznik​_CRBR​_1.pdf 4.60MB
Pytania i odpowiedzi
Pytania​_i​_odpowiedzi​_202002​_end.pdf 0.13MB

Opis Api CRBR

Materiały

Api Przegladowe CRBR​_Specyfikacja
ApiPrzegladoweCRBR​_Specyfikacja​_We-Wy​_opis​_v1​_(004).docx 0.11MB
ApiPrzegladoweCRBRwsdl
ApiPrzegladoweCRBRwsdl.zip 0.01MB