W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla obywateli polskich, którzy nabyli lub są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii

Z dniem wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty stanie się ona państwem trzecim. Na wypadek, gdyby brexit nastąpił bez porozumienia (tzw. twardy brexit), przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (LINK do ustawy), które weszły w życie z dniem 5 września 2019 r. wprowadzono regulacje dot. sposobu postępowania z wnioskami o uznanie kwalifikacji zawodowych złożonymi przed datą brexitu, a co do których postępowanie nie zostało jeszcze zakończone na tę datę, jak również z wnioskami złożonymi już po dniu wyjścia. W przypadku osób - które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego (przez które należy rozumieć wystąpienie z wnioskiem do Komisji Egzaminacyjnej o dopuszczenie do egzaminu z prawa gospodarczego) przed dniem wyjścia - egzamin z prawa gospodarczego i wpis do rejestru będą się odbywały według zasad dotyczących obywateli UE (czyli na dotychczasowych zasadach, tak jakby Wielka Brytania nadal była państwem członkowskim). Natomiast w przypadku osób, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego po dniu wyjścia zastosowanie mają przepisy odnoszące się do państw trzecich1.

Dodatkowo przewidziano możliwość zaliczenia kandydatowi na biegłego rewidenta egzaminów z wiedzy, zdanych w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii. Warunkiem będzie wystąpienie z wnioskiem o zaliczenie takiego egzaminu jeszcze przed dniem wyjścia. Przepisy dotyczące prowadzenia postępowań o uznanie kwalifikacji zawodowych biegłego rewidenta nabytych w Wielkiej Brytanii wejdą w życie z dniem ewentualnego bezumownego wystąpienia tego państwa z Unii Europejskiej.

W tym miejscu należy podkreślić, że do ww. postępowań o uznanie kwalifikacji zawodowych biegłego rewidenta nie ma zastosowania ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 621).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.10.2019 11:22 Aneta Gołdyń
Pierwsza publikacja:
22.02.2019 15:06 Aneta Gołdyń