W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat nr 19 w sprawie przedłużających się zakłóceń w pracy systemu CRBR

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informujemy, że w dniach 13 i 14 lipca 2020 r. zidentyfikowane zostało zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych polegające na wydłużonym czasie oczekiwania na dostęp do usługi umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie WWW CRBR oraz na wydłużonym czasie akceptacji zgłoszeń. Zidentyfikowane zakłócenie w dalszym ciągu wpływa na pracę systemu. Część użytkowników, którzy obecnie dokonują zgłoszeń do CRBR może doświadczyć efektu ww. zakłócenia w postaci chwilowego braku dostępności strony WWW CRBR lub w postaci wydłużonego czasu oczekiwania na reakcję systemu w trakcie wypełniania formularza. Pomimo zakłócenia niezmiennie istnieje możliwość przesyłania zgłoszeń do CRBR.

W związku ze zidentyfikowaniem zakłócenia, a także biorąc pod uwagę planowane prace serwisowe w zakresie usług profilu zaufanego (o których informuje Ministerstwo Cyfryzacji na stronie pz.gov.pl), do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy (oraz w konsekwencji do terminu wynikającego z art. 195 ustawy, tj. terminu 13 lipca 2020 r. na przesłanie zgłoszenia do CRBR przez spółkę zarejestrowaną w KRS przed dniem 13 października 2019 r.), nie wlicza czasu wystąpienia tego zakłócenia.

Informacja o usunięciu przedmiotowego zakłócenia  zostanie opublikowana w postaci osobnego komunikatu. Od dnia następnego po opublikowaniu komunikatu o usunięciu zakłócenia termin do przesłania zgłoszenia do CRBR biegnie dalej. W związku z powyższym prosimy o śledzenie komunikatów dotyczących funkcjonowania systemu obsługującego CRBR.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.07.2020 12:01 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
14.07.2020 11:28 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}