W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat nr 2 w sprawie dostosowywania systemów informatycznych instytucji obowiązanych w zakresie raportowania informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML.

W związku z trwającym procesem dostosowywania systemów informatycznych instytucji obowiązanych do zmian wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, z poźn. zm.), dalej „ustawa AML” oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (Dz. U. poz. 1946), dalej „rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji”, w tym zwłaszcza zmian dotyczących przekazywania przez instytucje obowiązane informacji, o których mowa w art. 72 ww. ustawy tj. informacji o tzw. „transakcjach ponadprogowych” (czyli transakcjach raportowanych wyłącznie ze względu na ich wartość, bez konieczności stwierdzenia „elementu podejrzaności”), Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwany dalej „GIIF”, informuje:

 1. Schematy xml, o których mowa w art. 78 ustawy AML, opublikowane są w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (link: http://crd.gov.pl/, numery wzorów: 2018/10/30/6031, 2018/10/19/5993, 2018/10/19/5992, 2018/10/19/5995). Wzory te zawierają schematy dokumentów xml, które stanowić mają podstawę dla raportowania informacji, o których mowa w art.72 ustawy AML.[1]
 2. W uzupełnieniu schematów xml definiujących wzory dokumentów elektronicznych dla formularza identyfikującego, raportu o wpłacie/wypłacie gotówki, raportu o transferze środków, raportu o zamianie wartości dewizowych, raportu o czynności notarialnej, GIIF w komunikatach publikował opisy poszczególnych dokumentów wraz z opisem zależności pomiędzy poszczególnymi elementami schematu xml (w tym warunków spójności danych, wykorzystania wartości słownikowych, itp.). Ww. opisy w aktualnym brzmieniu załączone są do niniejszego komunikatu.
 3. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji po przekazaniu informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML system informatyczny GIIF generuje urzędowe poświadczenie odbioru. Stosownie do obowiązku wynikającego z § 5 ust.3 ww. rozporządzenia GIIF załącza informacje na temat struktury logicznej upo.
 4. Zgodnie § 4 ust. 5 rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji, informacje, o których mowa w art. 72 ustawy AML, przesyłane są w formie zaszyfrowanej. Stosownie do obowiązku wynikającego z § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia GIIF załącza opis sposobu szyfrowania.
 5. Zgodnie § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji, informacje o transakcjach mogą być przekazywane za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego. Stosownie do obowiązku wynikającego z ww. przepisu GIIF wskazuje adres usługi sieciowej:

https://www.giif.mofnet.gov.pl/api/rest2018

(adres WADL API: https://www.giif.mofnet.gov.pl/api/rest2018?_wadl)

Opis interfejsu umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego GIIF znajduje się pod adresem https://www.giif.mofnet.gov.pl/api.

 1. Przed terminem zakończenia okresu przejściowego i rozpoczęciem przyjmowania informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML, wyłącznie według „nowych zasad”, GIIF planuje udostępnienie portalu do testowego przesyłania danych w celu weryfikacji poprawności formatu i rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z ich przesyłaniem. Środowisko testowe da możliwość testowania przesyłu plików za pośrednictwem strony internetowej w systemie teleinformatycznym GIIF i za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego (nie jest planowane w środowisku testowym udostępnienie formularzy na stronie internetowej umożliwiających bezpośrednie wypełnianie i przekazywanie informacji o pojedynczych transakcjach). Posłuży również do wypracowania rozwiązania końcowego optymalnego z punktu widzenia wygody instytucji raportujących i sprawności procesu przekazywania informacji do GIIF. Przewidywany termin uruchomienia środowiska testowego to 1 kwietnia 2019 r. Szczegółowe informacje o uruchomieniu środowiska testowego będą przekazywane w kolejnych komunikatach GIIF.
 2. Wszelkie pytania związane z niniejszym komunikatem, opisami i wzorami dokumentów elektronicznych oraz planowanym środowiskiem testowym proszę kierować wyłącznie na adres poczty elektronicznej dif.giif@mf.gov.pl. Nie przewiduje się indywidualnych konsultacji telefonicznych dotyczących ww. kwestii.

 

Informacje dodatkowe i spis załączonych plików:

 1. Link do wzorów dokumentów elektronicznych:

http://crd.gov.pl/

numery wzorów: 2018/10/30/6031, 2018/10/19/5993, 2018/10/19/5992, 2018/10/19/5995

(numery wzorów ułatwiają wyszukanie właściwego wzoru w Centralnym Repozytorium - przy wykorzystaniu przycisku <Filtruj ^> w pole formularza ‘Nr wzoru’ należy wpisać właściwy numer i wcisnąć przycisk <Filtruj>).

 1. Opisy wzorów dokumentów elektronicznych wraz z opisem zależności pomiędzy poszczególnymi elementami schematów xml (w tym warunków spójności danych, wykorzystania wartości słownikowych, itp.) – skoroszyt MS Excel w pliku opisy_schematów_informacji_o_tr_v05.xlsx zawierający następujące arkusze:

Ogólny_schemat_dok – zawierający opis ogólnej struktury dokumentu elektronicznego stanowiącego wzór dla dokumentu zawierającego informacje o transakcjach

tr_gotowka – zawierający opis elementu ‘Karta’ dla transakcji typu wpłata/wypłata (art.72 ust.1 pkt.1 ustawy AML)

tr_transfer – zawierający opis elementu ‘Karta’ dla transakcji typu transfer (art.72 ust.1 pkt.2 i art. 72 ust.2 ustawy AML)

tr_wymiana – zawierający opis elementu ‘Karta’ dla transakcji typu kupno/sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży  wartości dewizowych (art.72 ust.3 ustawy AML)

tr_notarialna – zawierający opis elementu ‘Karta’ dla transakcji typu czynność notarialna (art.72 ust.4 ustawy AML)

 1. Informacje na temat struktury logicznej upo – archiwum zip w pliku SIGIIF_opis_UPO.zip, zawierającym schemat xsd oraz xsl.
 2. Opis sposobu szyfrowaniaSposób_podpisywania_i_szyfrowania_plików_do_SIGIIF.docx plik MS Word zawierający w szczególności informacje na temat dopuszczalnych algorytmów szyfrowania zawartości, link do certyfikatu z kluczem publicznym do szyfrowania, informacje na temat dopuszczalnych algorytmów szyfrowania klucza symetrycznego, wymagane informacje w pole contentType elementu encryptedContentInfo. Dokument zawiera także informacje na temat akceptowanych formatów podpisu elektronicznego i możliwości kompresji przesyłanych danych.
 3. Adres i opis interfejsu umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego. Adres usługi sieciowej:

https://www.giif.mofnet.gov.pl/api/rest2018

(adres WADL API: https://www.giif.mofnet.gov.pl/api/rest2018?_wadl)

Opis interfejsu umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego GIIF znajduje się pod adresem https://www.giif.mofnet.gov.pl/api.

 

[1] Aktualnie trwa okres przejściowy, w trakcie którego ustawa AML dopuszcza przesyłanie do GIIF informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML wg „starych” zasad, z wykorzystaniem obowiązujących na podstawie uchylonej ustawy z dnia 16 listopada 2000 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049 oraz z 2018 r. poz. 650 ) sposobów raportowania do GIIF informacji o tzw. „transakcjach ponadprogowych” (vide art. 183 ustawy AML).

Materiały

opisy schematów informacji o tr​_v05
opisy​_schematow​_informacji​_o​_tr​_v05.xlsx 0.14MB
SIGIIF opis UPO
SIGIIF​_opis​_UPO​_(1).zip 2.25KB
Sposób podpisywania i szyfrowania plików do SIGIIF
Sposob​_podpisywania​_i​_szyfrowania​_plikow​_do​_SIGIIF.pdf 0.32MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.06.2019 10:03 Anna Pajewska
Pierwsza publikacja:
13.06.2019 10:03 Anna Pajewska