W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat nr 8 w sprawie nadawania nazw plikom przekazywanym przez instytucje obowiązane do GIIF, zawierającym informacje o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy AML.

Komunikat nr 8 w sprawie nadawania nazw plikom przekazywanym przez instytucje obowiązane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zawierającym informacje o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, z późn. zm.), oraz w sprawie przekazywania plików za pośrednictwem poczty elektronicznej po dniu 12 lipca 2019 r.

W związku z kierowanymi do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pytaniami dotyczącymi wymogów w zakresie nazewnictwa plików przekazywanych przez instytucje obowiązane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawierających informacje o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ww. ustawy, przypominam, że sposób sporządzania i przekazywania ww. informacji, a także tryb uregulowane są w przepisach ww. ustawy (art. 78 ust. 2 wzory dokumentów elektronicznych) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (Dz.U. poz. 1946).

Ww. przepisy nie nakładają na raportujące do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej instytucje obowiązane dodatkowego obowiązku w zakresie sposobu nazewnictwa plików zawierających informacje, o których mowa w art. 72 ww. ustawy. Zdefiniowane zasady raportowania nie wymagają żadnego dodatkowego uregulowania w zakresie nazw plików. Instytucja obowiązana raportująca przedmiotowe informacje może nadać plikowi dowolną nazwę (tj. taką którą dopuści system informatyczny w jakim plik z raportem jest przygotowany).

Instytucja obowiązana w celu zachowania porządku przechowywanych/przekazywanych informacji powinna zastosować na własne potrzeby adekwatną metodę nazewnictwa plików (np. na potrzeby procesu kontrolnego), niemniej w tym zakresie Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie narzuca żadnego rozwiązania.

Jednocześnie przypominam, że - zgodnie z zasadami określonymi w ww. przepisach - od dnia 13 lipca 2019 r. pliki z transakcjami przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej systemu teleinformatycznego GIIF lub oprogramowania interfejsowego umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, co oznacza, że nie będzie możliwe przekazywanie plików za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.06.2019 15:27 Anna Pajewska
Pierwsza publikacja:
13.06.2019 10:01 Anna Pajewska