W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat nr 9 w sprawie zmian we wzorach dokumentów elektronicznych (schematach xml), o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy AML

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. w Centralnym Repozytorium Dokumentów Elektronicznych zostały opublikowane nowe wersje schematów xml, stanowiących wzory dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy AML. Zmiany zostały wprowadzone w wyniku napływających od raportujących instytucji obowiązanych uwag w procesie testowania nowego systemu raportowania (patrz komunikat nr 3 GIIF, z dnia 2 kwietnia br.). Nowe wzory można pobrać ze strony http://crd.gov.pl/. Zmiany dotyczą czterech wzorów – poniżej wskazane są odpowiednie numery wzorów wraz z wskazaniem zmian.

2019/06/11/7927 - wzór informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych, o równowartości przekraczającej 15 000 euro, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

Zmiany we wzorze:

1) umożliwienie wskazania więcej niż jednej osoby upoważnionej w ścieżkach:

   a) TrZlecanaPrzezKlienta/ZleceniodawcaOsobaFizyczna/OsFizycznaOsobaUpowazniona (tag fakultatywny od 0 do wielu wystąpień);

   b) TrZlecanaPrzezKlienta/ZleceniodawcaOsobaPrawna/OsPrawnaOsobaUpowazniona (tag obowiązkowy od 1 do wielu wystąpień);

2) zmiana atrubutu nipIO z „fakultatywny” na „obowiązkowy”;

3) dodanie atrybutu dataKorekty (typ:TDataTr, atrybut obowiązkowy jeśli atrybut korekta=true);

4) dodanie adnotacji opisującej czego dotyczy dokument.

2019/06/11/7926 - wzór informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

Zmiany we wzorze:

1) umożliwienie wskazania więcej niż jednej osoby upoważnionej w ścieżkach:

   a) TrZlecanaPrzezKlienta/ZleceniodawcaOsobaFizyczna/OsFizycznaOsobaUpowazniona (tag fakultatywny od 0 do wielu wystąpień);

   b) TrZlecanaPrzezKlienta/ZleceniodawcaOsobaPrawna/OsPrawnaOsobaUpowazniona (tag obowiązkowy od 1 do wielu wystąpień);

2) zmiana atrubutu nipIO z „fakultatywny” na „obowiązkowy”;

3) dodanie atrybutu dataKorekty (typ:TDataTr, atrybut obowiązkowy jeśli atrybut korekta=true);

4) dodanie adnotacji opisującej czego dotyczy dokument.

2019/06/11/7925 - wzór informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych, których równowartość przekracza 15 000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

Zmiany we wzorze:

1) dodanie fakultatywnego elementu KwotaPoPrzewalutowaniu (tag fakultatywny typ:TKwotaTr);

2) dodanie fakultatywnego elementu KodWalutyPoPrzewalutowaniu (tag fakultatywny typ:TKodWalutyTr);

3) dodanie możliwości wskazania osób upoważnionych dla beneficjentów transakcji, poprzez dodanie fakultatywnych elementów w niżej wymienionych ścieżkach:

   a) TrZlecanaPrzezKlienta/Beneficjent/BeneficjentDanePelne/OsFizycznaOsobaUpowazniona (tag fakultatywny typ:TOsobaFizycznaUpowazniona od 0 do wielu wystąpień);

   b) TrZlecanaPrzezKlienta/Beneficjent/BeneficjentDanePelne/OsPrawnaOsobaUpowazniona (tag obowiązkowy jeśli wypłata środków pieniężnych dla beneficjenta będącego osobą prawną, typ:TOsobaFizycznaUpowazniona 0 do wielu wystąpień)

4) zmiana atrubutu nipIO z fakultatywny na obowiązkowy;

5) dodanie atrybutu dataKorekty (typ:TDataTr, atrybut obowiązkowy jeśli atrybut korekta=true);

6) dodanie adnotacji opisującej czego dotyczy dokument;

2019/06/11/7924 - wzór informacji o czynności notarialnej, której równowartość przekracza 15 000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

Zmiany we wzorze:

1) zmiana atrybutu charakterPodmiotu z „fakultatywny” na „obowiązkowy”;

2) zmiana atrubutu nipIO z fakultatywny na obowiązkowy;

3) dodanie atrybutu dataKorekty (typ:TDataTr, atrybut obowiązkowy jeśli atrybut korekta=true);

Wprowadzone i opublikowane zmiany mają na celu poprawienie wskazanych przez raportujące instytucje obowiązane nieścisłości i braków w zakresie możliwości przekazywania informacji, w szczególności służą uspójnieniu schematów xml z publikowanym wraz z poprzednimi komunikatami opisem dokumentów wraz z opisem zależności pomiędzy poszczególnymi elementami schematu xml (w tym warunków spójności danych, wykorzystania wartości słownikowych, itp.). Ww. opis w aktualnym brzmieniu (plik opisy_schematów_informacji_o_tr_v07.xlsx) załączony jest do niniejszego komunikatu (zawartość pliku została szczegółowo opisana w komunikacie nr 2 GIIF z dnia 22 lutego br.).

 

Tytuł/y załącznika/ów:

Opis zależności pomiędzy poszczególnymi elementami schematu xml (w tym warunków spójności danych, wykorzystania wartości słownikowych, itp.) plik opisy_schematów_informacji_o_tr_v07.xlsx

Materiały

opisy schematów informacji o tr v07
opisy​_schematów​_informacji​_o​_tr​_v07.xlsx 0.18MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.06.2019 08:32 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
17.06.2019 08:32 Marta Dyras