W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w roku 2018

15.05.2019

Widok przez szyby z biura na miasto

Ministerstwo Finansów informuje, że w 2018 r. zawierało na rynku następujące operacje:

  1. transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej,
  2. transakcje wymiany walut na złote.

Ad 1)

Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1,5 roku i łączną wartość nominalną 148 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2018-2019 r. W wyniku zawartych transakcji o 4,2 mld zł zwiększono koszty 2018 r. i zmniejszono koszty w 2019 r. Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2018 r. przekazanej do Komisji Europejskiej.

Ad 2)

Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2018 r. środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 0,2 mld EUR.

NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.