Konferencja MF w zakresie raportowania niefinansowego w dniu 11 marca 2019 r. Podsumowanie wypełnienia przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 r.

Relacja z konferencji

W dniu 11 marca 2019 roku odbyła się konferencja MF nt. raportowania niefinansowego, podczas której podsumowano wypełnienie przez spółki obowiązku zaraportowania po raz pierwszy rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 rok. Konferencję otworzył Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w MF, podkreślając, iż w zdecydowanej większości przypadków pierwsze obowiązkowe raporty niefinansowe nie okazały się „sprawozdawczością pro-forma” i spółki starały się rzetelnie opisać swoje faktyczne podejście do pięciu kluczowych obszarów wymienionych w ustawie o rachunkowości , tj. społecznego, pracowniczego, środowiskowego, praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. 

Głównym punktem konferencji była prezentacja Raportu pt. „Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok  zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”, który jest efektem inicjatywy MF dotyczącej przeprowadzenia oceny realizacji obowiązku raportowania informacji niefinansowych i znalezienia w pierwszych raportach przykładów dobrych praktyk, które mogłyby pomóc podnosić poziom tej sprawozdawczości w kolejnych latach. Prezentując Raport, Pani Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF, podkreśliła, iż prawie 70% przeanalizowanych raportów niefinansowych było na co najmniej dobrym poziomie pod kątem informacyjnym i przejrzystości, co oznacza, iż jednostki dość dobrze poradziły sobie z nowymi wymogami sprawozdawczymi. Zaproszeni do panelu dyskusyjnego eksperci, którzy uczestniczyli w analizowaniu raportów niefinansowych przedstawili swoje bardziej szczegółowe wnioski dotyczące raportów niefinansowych wynikające z różnych punktów widzenia, m.in. ustawodawcy, regulatora, biegłych rewidentów, organizacji pozarządowych, księgowych oraz naukowców. Eksperci wskazali na zalety, jak i na pewne niedociągnięcia w analizowanych raportach niefinansowych, ale generalnie ocenili, iż jak na pierwszy rok obowiązkowego raportowania niefinansowego wypadło ono dość dobrze i z pewnością jest dobrą podstawą i punktem wyjścia  do dalszego podnoszenia jakości raportów niefinansowych w Polsce. 

Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z działaniami CSR prowadzonymi przez Ministerstwo Finansów. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział bezpośrednio około 100 osób, a liczne grono śledziło jej transmisję online.

Pełne nagranie z przebiegu konferencji zostanie zamieszczone do końca tygodnia.

pptx Prezentacja z konferencji 11 marca 2018 r.

0.2MB

PDF Raport - rozszerzone informacje niefinansowe za 2017 r.

7.84MB

pdf Aneks do raportu

1.4MB

ppt Prezentacja działania CSR

10.27MB

Zapowiedź konferencji

W 2018 r. największe spółki w Polsce po raz pierwszy obowiązkowo przedstawiły tzw. rozszerzone informacje niefinansowe. MF podjęło inicjatywę przeprowadzenia oceny realizacji ww. obowiązku i znalezienia w pierwszych raportach przykładów dobrych praktyk, które mogłyby pomóc podnosić poziom tej sprawozdawczości w kolejnych latach. W realizacji projektu Ministerstwo Finansów wsparły Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych/Fundacja Standardów Raportowania, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Komitet Standardów Rachunkowości oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

W trakcie organizowanej przez MF konferencji przedstawiony zostanie końcowy raport prezentujący analizę tego jak spółki poradziły sobie z nowymi wymogami w zakresie raportowania informacji niefinansowych oraz wskazujący zidentyfikowane dobre praktyki.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się. Po zatwierdzeniu rejestracji otrzymacie Państwo potwierdzenie na adres mailowy. Zarejestrowanie się na konferencję jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zgodnie z poniższym oświadczeniem wyrażającym zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że rejestracja na konferencję została zakończona.

Przebieg konferencji będzie można śledzić online na kanale YouTube Ministerstwa Finansów. Link zostanie podany wkrótce.

pdf Agenda konferencji

0.42MB

pdf Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych

0.21MB

Podsekretarz Stanu Leszek Skiba
Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Joanna Dadacz
Uczestnicy konferencji
Paneliści konferencji
Zobacz więcej

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2019 13:43
Osoba publikująca: Aneta Gołdyń
Zmodyfikowano: 14.03.2019 16:07
Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik