W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Minister Marian Banaś na posiedzeniu Eurogrupy i Rady ECOFIN

09.07.2019

Uśmiechnięty minister finansów Marian Banaś ściska rękę ministra finansów Węgier
  • Reforma Unii Gospodarczo-Walutowej i źródła finansowania budżetu UE ze środków własnych to tematy spotkań Eurogrupy oraz Rady ECOFIN, które odbyły się w Brukseli w dniach 8-9 lipca 2019 r.
  • W obu spotkaniach uczestniczył minister finansów Marian Banaś.

Spotkanie Eurogrupy
Podczas posiedzenia Eurogrupy ministrowie podsumowali Szczyt Euro z czerwca br. oraz program prac dotyczący pogłębienia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) w II połowie 2019 r. Minister Banaś pozytywnie ocenił zapowiedź prowadzenia dalszych prac nad reformą UGW w formacie inkluzywnym, czyli z udziałem wszystkich państw członkowskich UE, oraz poparł harmonogram tych prac. Zwrócił uwagę, że dla Polski istotne jest, aby dyskusja na temat finansowania instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro nie wpłynęła negatywnie na inne wydatki, przewidziane do finansowania w ramach przyszłych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027. Ponadto – w odniesieniu do prac nad ustanowieniem europejskiego systemu gwarantowania depozytów (tzw. EDIS) – w opinii naszego kraju istotne jest zapewnienie, że kwestie dotyczące regulacyjnego traktowania ekspozycji banków na dług państwowy (RTSE) i relacji home-host nie będą powiązane z pracami nad EDIS i nie będą otwierane w kontekście tych prac.

ECOFIN o finansowaniu UE
Na spotkaniu Rady ECOFIN ministrowie rozmawiali o pracach nad nowymi propozycjami źródeł finansowania budżetu UE tzw. środków własnych. Minister Marian Banaś podkreślił, że Polska sprzeciwia się propozycjom nowych środków własnych przedstawionych przez Komisję Europejską w maju 2018 r., związanych z polityką ochrony środowiska i klimatu. Mają one charakter regresywny i w przeważającym stopniu obciążają państwa mniej zamożne. Nie mają również wartości dodanej z punktu widzenia środowiskowego. Ponadto reforma systemu środków własnych powinna skupiać się przede wszystkim na jego uproszczeniu, dlatego Polska popiera zniesienie wszystkich mechanizmów korekcyjnych od 2021 r. i uproszczenie środka własnego opartego na VAT.

Plan pracy fińskiej prezydencji
Ministrowie zapoznali się z programem prac prezydencji fińskiej w kwestiach gospodarczych i finansowych w II połowie br. Minister Banaś zgodził się zwłaszcza z priorytetami w zakresie podatków. Pozytywnie ocenił plany prezydencji dotyczące dalszej dyskusji nad definitywnym systemem VAT i osiągnięcia porozumienia w innych projektach legislacyjnych w tym obszarze. Stwierdził też, że należy przyspieszyć te prace, zwłaszcza nad projektem dotyczącym stawek VAT. Ten ostatni element jest szczególnie ważny dla Polski, która od lat postuluje zapewnienie wszystkim państwom członkowskim równych możliwości stosowania stawek obniżonych. Marian Banaś zaznaczył, że zrównanie dostępu do stosowania stawek obniżonych umożliwiłoby Polsce wsparcie polityki prorodzinnej, która jest przez nasz rząd traktowana priorytetowo. Chodzi szczególnie o wprowadzenie stawek obniżonych na odzież i obuwie dziecięce, o co Polska od dawna konsekwentnie zabiega.

Pozostałe ustalenia
W ramach kolejnej edycji Semestru Europejskiego, czyli cyklu koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE, Rada przyjęła zalecenia skierowane do poszczególnych państw. Oceniła w nich polityki gospodarcze i fiskalne przedstawione w krajowych programach reform i programach stabilności lub konwergencji.

Rada przyjęła także rekomendację w sprawie wyboru Christine Lagarde na nowego prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ma ona zastąpić obecnego szefa tej instytucji Mario Draghiego, którego kadencja kończy się w październiku br. Po konsultacjach z Radą Prezesów EBC oraz Parlamentem Europejskim kandydatura Christine Lagarde zostanie zatwierdzona przez Radę Europejską. W procedurze tej uczestniczą tylko kraje strefy euro.

Ministrowie zapoznali się także z informacją delegacji holenderskiej z przebiegu czerwcowej konferencji w Hadze nt. podatku lotniczego.

Rada ECOFIN przyjęła również rozporządzenie ws. środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego UE w 2019 r. w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.