W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Minister Teresa Czerwińska na spotkaniach Eurogrupy i Rady ECOFIN

12.03.2019

Minister Teresa Czerwińska siedzi za stołem podczas spotkania ECOFIN
  • Minister finansów prof. Teresa Czerwińska uczestniczyła w posiedzeniu Eurogrupy w formacie inkluzywnym (11 marca 2019 r.) na temat dalszych działań ws. ustanowienia instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności.
  • W trakcie spotkania Rady ECOFIN (12 marca) ministrowie ds. finansów państw UE przyjęli pakiet dotyczący zasad VAT w zakresie handlu elektronicznego.
  • Minister Czerwińska rozmawiała również z minister finansów Czech o współpracy obu państw w zwalczaniu oszustw podatkowych w VAT.

Polska z zainteresowaniem odnosi się do propozycji Komisji Europejskiej (KE), by Program Wspierania Reform – zaproponowany przez KE w maju 2018 r. – stanowił podstawę instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności. Minister Czerwińska zwróciła uwagę, że zwiększanie konwergencji jest celem dla całej UE, dlatego zdaniem Polski instrument powinien objąć wszystkie państwa spoza strefy euro. Poparła też zapowiedź włączenia do Programu Wspierania Reform wymiaru inwestycyjnego, obejmującego wszystkie państwa członkowskie. Ma to umożliwić wspieranie zarówno inwestycji publicznych, jak i prywatnych, a także transgranicznych projektów inwestycyjnych.

ECOFIN za uproszczeniem e-handlu

Rada ECOFIN 12 marca 2019 r. przyjęła pakiet dotyczący zasad VAT w zakresie handlu elektronicznego. Polska pozytywnie odnosi się do inicjatyw służących unowocześnieniu, uproszczeniu i uszczelnieniu systemu VAT w handlu elektronicznym.

Ministrowie rozmawiali też o pakiecie projektów dotyczących ogólnych zasad podatku akcyzowego i struktury akcyzy od alkoholu i napojów alkoholowych. Polska zgadza się z potrzebą modernizacji obecnych zasad, aby poprawić warunki biznesowe i ograniczyć koszty dla mniejszych producentów napojów alkoholowych.

W trakcie spotkania nie udało się uzgodnić projektu dyrektywy ws. opodatkowania cyfrowych usług reklamowych, do czego była potrzebna jednomyślna zgoda wszystkich państw UE. Polska była w gronie zdecydowanej większości państw, które popierały przyjęcie projektu. Nasz kraj od początku wskazywał na potrzebę dostosowania międzynarodowych zasad podatkowych do nowoczesnych modeli biznesowych w sektorze cyfrowym i zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania tego sektora.

Pozostałe ustalenia ECOFIN

Ministrowie zapoznali się z analizą sytuacji poszczególnych państw członkowskich przedstawioną przez KE w ramach tzw. sprawozdań krajowych, opublikowanych 27 lutego br. To ważny element semestru europejskiego, w którym KE dokonuje pierwszej oceny postępów w realizacji zaleceń (country-specific recommendations, CSR) z ubiegłego roku. W sprawozdaniu dotyczącym Polski KE ogólnie pozytywnie oceniła sytuację gospodarczą i społeczną naszego kraju.

Rada przyjęła także zmiany w unijnej liście jurysdykcji niewspółpracujących dla celów podatkowych, która była po raz pierwszy uzgodniona w grudniu 2017 r. W przyjętych wówczas konkluzjach Rada wezwała odpowiednią grupę roboczą do regularnego monitorowania postępów takich jurysdykcji w realizacji ich zobowiązań. Rada wraca do tych kwestii przynajmniej raz w roku na bazie rekomendacji grupy roboczej.

Ministrowie zobowiązali KE i Europejski Bank Inwestycyjny do wypracowania rozwiązania w zakresie lokalizacji sekretariatu komitetu inwestycyjnego w ramach tworzonego programu InvestEU. Celem programu jest połączenie wielu funkcjonujących obecnie instrumentów finansowych, aby zapewnić lepsze wspieranie inwestycji w UE. Zapoznali się też z informacją w sprawie powołania na szczeblu międzynarodowym koalicji ministrów finansów na rzecz działań klimatycznych, której przewodniczą ministrowie finansów Finlandii i Chile.

Spotkanie minister Czerwińskiej z minister finansów Czech Aleną Schillerovą

Rozmowa dotyczyła m.in. działań na rzecz wzmocnienia współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT pomiędzy oboma państwami.

Współpraca ta będzie koncentrować się na stworzeniu narzędzi służących przede wszystkim efektywniejszemu zwalczaniu oraz przeciwdziałaniu oszustwom związanym z VAT. Będzie oparta na identyfikacji nieprawidłowości w VAT dotyczących szeroko pojętych transakcji dokonywanych między dwoma państwami przy uwzględnieniu ewentualnych nowych schematów oszustw, które mogłyby wyniknąć po planowanym wprowadzeniu w Czechach generalnego mechanizmu odwrotnego obciążenia (co może nastąpić w 2020 r.).

Zdjęcia (5)