Powołanie Pełnomocnika Ministra Finansów ds. organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Minister Teresa Czerwińska ściska dłoń Justynie Adamczyk

3 czerwca 2019 r. Justyna Adamczyk, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów, została wyznaczona na Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego*.

Do zadań pełnomocnika należy podjęcie działań przygotowawczych i organizacyjnych, które mają zapewnić  pełną operacyjność Agencji i rozpoczęcie wykonywania przez nią zadań 1 stycznia 2020 r.

*na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia z dnia 3 czerwca 2019 r. Ministra Finansów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 

Navigation Menu

Metrics