W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

01.10.2019

Przykładowy wykres liniowy
  • Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), przyjęta 1 października 2019 r. przez Radę Ministrów, zakłada zwiększenie dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP, który generuje ok. 3/4 polskiego PKB.
  • Lepszy dostęp do finansowania powinien pozwolić przedsiębiorstwom na bardziej efektywne rozwijanie działalności i potencjalnie na ekspansję międzynarodową.
  • SRRK identyfikuje najważniejsze bariery dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce (przede wszystkim długoterminowe) i proponuje dla nich konkretne rozwiązania.

SRRK powstała we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która dostrzegła w bardziej rozwiniętym i konkurencyjnym rynku kapitałowym rozwiązanie dla wielu problemów strukturalnych polskiej gospodarki, w tym niskiej stopy oszczędności czy niewystarczających inwestycji. Strategia ma zwiększyć dostęp do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, które generują ok. 3/4 polskiego PKB.

Zróżnicowanie typów finansowania i źródeł pozyskania kapitału, zgodnie z podstawowymi mechanizmami rynkowymi, powinno przyczynić się do obniżenia przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w wyniku większej konkurencji. Lepszy dostęp do finansowania powinien pozwolić przedsiębiorstwom na skuteczniejsze rozwijanie działalności i potencjalnie na ekspansję międzynarodową.

Likwidacja barier dla rozwoju rynku kapitałowego

SRRK identyfikuje 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce (przede wszystkim długoterminowych) i proponuje 90 działań, które stanowią ich rozwiązanie.

Chodzi m.in. o podwyższenie poziomu oszczędności i inwestycji w Polsce oraz podniesienie poziomu edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. SRRK przedstawia zarówno rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo inwestorów, jak też efektywność i przyjazność procedur (m.in. w zakresie procedowania prospektów emisyjnych). Wzrostowi bezpieczeństwa inwestorów powinno też służyć proponowane utworzenie prokuratury i składów sędziowskich specjalizujących się w sprawach dot. rynku finansowego.

SRRK ma również poprawić przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przez spółki notowane na giełdzie, a także  efektywność, przejrzystość i płynność kluczowych segmentów rynku (m.in. dzięki większemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii na polskim rynku). Strategia wskazuje ponadto na konieczność powołania Pełnomocnika MF ds. wdrożenia SRRK oraz zawarcia trójstronnego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowym Bankiem Polskim na rzecz rozwoju rynku. Zaproponowane w dokumencie rozwiązania dotyczą również wprowadzenia zachęt podatkowych dla inwestorów i emitentów.

SRRK będzie realizowana w latach 2019-2023.