W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Senat zajmie się zmianami w stabilizującej regule wydatkowej (SRW)

14.07.2023

Paragrafy w kolorze niebieskim i czerwonym w tym jeden w kolorze czerwonym jest powiększony pod lupą.
  • Sejm zakończył wczoraj prace nad nowelizacją przepisów ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
  • Zmiany dotyczą stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania nieprzekraczalnego limitu wydatków państwa na dany rok budżetowy.
  • Zmiany są konieczne w obliczu konieczności rozbudowy potencjału obronnego, który wymaga ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych.

SRW w obecnej postaci implikuje znacznie głębszą konsolidację niż ta, która jest wymagana w regułach unijnych, czego konsekwencją byłoby zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej. Dodatkowo, rozbudowa potencjału obronnego wymusza ponoszenie ponadprzeciętnych nakładów inwestycyjnych, które wymagają takiego dostosowania w zakresie SRW, aby zwiększone wydatki zbrojeniowe nie miały negatywnego wpływu na sytuację w innych gałęziach gospodarki.

Zmiany w SRW zakładają:

  1. Uspójnienie skali dostosowania fiskalnego z wymogami reguł UE, poprzez wprowadzenie bezpośredniego odniesienia do unijnych wartości referencyjnych dla poziomu deficytu (3% PKB) i długu (60% PKB). Mechanizm przewiduje automatyczne dostosowanie poziomu wydatków w przypadku przekroczenia tych wartości w prognozach Komisji Europejskiej.
  1. Wprowadzenie klauzuli obronnej, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków obronnych. Wartość klauzuli będzie stanowić różnicę między planowanymi wydatkami a wartością planowanych dostaw sprzętu wojskowego w danym roku.
  1. Urealnienie kwoty startowej SRW polegające na przyjęciu w ustawie budżetowej na rok 2024 jako wartości odniesienia przewidywanego wykonania wydatków w ramach SRW za rok 2023.

Więcej na ten temat projektu ustawy.

{"register":{"columns":[]}}