W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Solidna działalność Grupy EBI w 2019 r.

26.03.2020

Znak euro a w tle siedziba Europejskiego Banku Inwestycyjnego we Frankfurcie nad Menem
  • Solidna działalność Grupy EBI w 2019 r. otwiera drogę do kontynuacji silnego wsparcia w tym roku, gdy gospodarka walczy z koronawirusem
  • Finansowanie Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego wyniosło w ubiegłym roku 5,4 mld EUR, dzięki inwestycjom w infrastrukturę i środowisko oraz rosnącemu wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • W pierwszych miesiącach 2020 r. EBI podpisał umowy nowych pożyczek na projekty w zakresie energii odnawialnej i transportu, wspierając Polskę w jej działaniach na rzecz klimatu
  • W związku z sytuacją kryzysową COVID-19, Grupa EBI jest gotowa zintensyfikować wsparcie polskiej i europejskiej gospodarki

W 2019 r. finansowanie Grupy EBI w Polsce wyniosło 5,4 mld EUR, z czego 4,3 mld EUR stanowiły kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a 1,1 mld EUR środki przekazane małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom o średniej kapitalizacji przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w ramach portfela gwarancji i inwestycji kapitałowych. Oznacza to wzrost +13% w stosunku do poprzedniego roku, co potwierdza tendencję ostatnich pięciu lat.

Polska była piątym pod względem wielkości finansowania odbiorcą Grupy EBI (po Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech). Finansowanie Grupy EBI odpowiadało nieco powyżej 1% PKB, co pod względem wielkości zaangażowania czyni Polskę drugim po Grecji beneficjentem wśród krajów o populacji powyżej 10 mln mieszkańców. Część finansowania otrzymała wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym tzw. „planu Junckera”.

W pierwszych miesiącach 2020 r. podpisano umowy dotyczące nowych operacji w zakresie produkcji energii odnawialnej, obejmujące m.in. pożyczkę w wysokości 60 mln EUR dla farmy wiatrowej Pomerania Wind Farm (spółka zależna litewskiej grupy Ignitis), oraz transportu i elektro mobilności. Dziś poinformowano o pożyczce w wysokości 480 mln EUR dla LG Chem na budowę innowacyjnych baterii do pojazdów elektrycznych we Wrocławiu.

„W ubiegłym roku poziom działalności Grupy EBI w Polsce po raz kolejny był znaczący. Bank UE finansował ważne projekty we wszystkich sektorach gospodarki, ze szczególnym naciskiem na infrastrukturę i środowisko, a także z rekordową kwotę około 2 mld EUR pożyczek i gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te pozytywne wyniki traktujemy jako motywację do dalszego wspierania polskiej gospodarki, która stoi przed trudnym zadaniem walki z kryzysem koronawirusa” - powiedziała Teresa Czerwińska, wice-prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego od 1ego marca br.

Teresa Czerwińska dodała - „Będziemy nieustannie podejmować wysiłki wspólnie z naszymi partnerami - zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym - na rzecz kontynuacji finansowania projektów, które pozwolą polskiej gospodarce nabrać większej odporności i generować lepsze wyniki w dłuższej perspektywie. EBI jest gotowy dalej wspierać MŚP, które są najbardziej narażonymi podmiotami w czasach społecznej i gospodarczej blokady (kwarantanny). Ogłoszony w ubiegłym tygodniu pakiet (link do strony w języku angielskim) w kwocie 40 miliardów Euro dla MŚP jest pierwszym etapem naszego zaangażowania. Chcę zapewnić, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy na rzecz łączenia naszych wysiłków zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym. Jestem bowiem przekonana, że wspólną pracą wyjdziemy obronną ręką z tego trudnego doświadczenia jakim jest kryzys wywołany koronawirusem w Europie”.

 „Rok 2019 jest kolejnym rokiem naszej bardzo dobrej współpracy” - powiedział Minister Finansów, Tadeusz Kościński. „Potwierdzają to liczby. 5,4 mld EUR to wartość pożyczek EBI udzielonych polskim przedsiębiorstwom i samorządom oraz Skarbowi Państwa. Plasuje nas to na 5 miejscu wśród krajów unijnych. Pieniądze te przeznaczono m.in. na projekty kolejowe, z zakresu OZE, wsparcie finansowe dla MŚP czy przedsięwzięcia naukowe i związane z modernizacją szpitali. W ubiegłym roku wzrosła też rola Polski jako udziałowca Banku. Wzmacniamy nasz wpływ na zarządzanie Bankiem. Liczę, że Bank będzie kontynuował swoje wsparcie, w tym zaangażowanie w walce z wyzwaniem jakim jest dziś COVID-19

Wyniki za 2019 rok

Finansowanie Grupy EBI w 2019 r. w Polsce. Łączna wartość udzielonych kredytów: € 5,4 mld

  • Innowacje i umiejętności - € 695 m
  • Środowisko - € 1,05 mld
  • Infrastruktura - € 1,68 mld
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa - € 1,98 mld

Infrastruktura i środowisko

Projekty odpowiadające na potrzeby w zakresie infrastruktury przyciągnęły 1,68 mld EUR, a projekty bezpośrednio związane z działaniem na rzecz klimatu i środowiska otrzymały 1,05 mld EUR finansowania. Biorąc pod uwagę wszystkie projekty, działania w dziedzinie klimatu stanowiły 31% finansowania Grupy EBI, zgodnie z poziomem globalnym Grupy.

W wielu przypadkach projekty finansowane przez EBI pomagają zaspokoić potrzeby kraju w zakresie infrastruktury, a jednocześnie ułatwiają przejście do bardziej przyjaznego dla klimatu środowiska. Na przykład:

  • Koleje przyciągnęły w 2019 r. największą część pożyczek EBI na projekty transportowe w Polsce (738 mln EUR), więcej niż drogi (617 mln EUR). W szczególności EBI sfinansował modernizację 195 km linii kolejowych PLK między Poznaniem a Szczecinem (E59) w ramach modernizacji korytarza Bałtyk-Adriatyk
  • Projekty czystszej energii również uzyskały solidne wsparcie. EBI wspomógł modernizację miejskich sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy, Lublinie i Opolu, aby zwiększyć ich efektywność energetyczną, w ramach programu objętego gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – filaru finansowego Planu Inwestycyjnego dla Europy. EBI podpisał także umowę pożyczki w wysokości 64 mln EUR na sfinansowanie budowy przez PGE trzech lądowych farm wiatrowych na wybrzeżu Bałtyku o łącznej mocy 97 MW.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Łączny efekt linii kredytowych EBI (na około 1 mld EUR), gwarancji i inwestycji kapitałowych EFI (na około 1,1 mld EUR) pozwolił udostępnić polskim MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji rekordową kwotę około 2 mld EUR w postaci nowego finansowania.

Grupa EBI udziela pożyczek MŚP głównie poprzez partnerstwa z polskimi bankami, firmami leasingowymi i innymi instytucjami finansowymi. Udziela pożyczek pośrednikom finansowym, którzy z kolei oferują swoim klientom atrakcyjne stawki i terminy zapadalności, ułatwiając małym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. Część tych umów pożyczek z partnerami, w tym z mBankiem i BNP Paribas Polska, będzie wspierać specjalne programy efektywności energetycznej realizowane przez MŚP.

EBI finansował również bezpośrednio MŚP. Bank udzielił pożyczki w wysokości 50 mln EUR firmie mleczarskiej Mlekpol na modernizację jej zakładów produkcyjnych i magazynowych. Operacja została wsparta przez EFIS.

Innowacje, nauka i badania, zdrowie

Projekty z silnym komponentem innowacyjnym otrzymały 695 mln EUR wsparcia. Około 480 mln EUR zostało zainwestowanych w naukę, wspierając badania na wczesnym etapie oraz projekty badawczo-rozwojowe krajowych ośrodków naukowo-badawczych w Krakowie i Warszawie, a także wspomagając programy edukacyjne i badawcze Polskiej Akademii Nauk. Firma chemiczna PCC Rokita uzyskała pożyczkę w wysokości 45 mln EUR na program modernizacji, w tym nowe Centrum Innowacji. EBI udzielił również pożyczki w wysokości 30 mln EUR spółce Mabion - jest to pierwszy przypadek finansowania przez EBI firmy biotechnologicznej w Polsce.

Szpitale uniwersyteckie w Gdańsku i Lublinie otrzymały łączną pożyczkę w wysokości 91 mln EUR (390 mln PLN) na modernizację i rozbudowę swoich obiektów. Umowa linii kredytowej dla tych dwóch instytucji została podpisana z Ministerstwem Finansów. Operacja ta to kolejna po dwóch bezpośrednich pożyczkach w 2018 r. dla szpitali uniwersyteckich w Warszawie i Poznaniu, co świadczy o gotowości EBI do wspierania sektora opieki zdrowotnej w Polsce.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS):

Polska zajmuje piąte miejsce wśród krajów UE także pod względem pożyczek otrzymywanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest finansowym filarem tzw. „Planu Junckera”. Plan ten, zainicjowany przez Komisję Europejską i EBI w 2015 r., umożliwia Bankowi podjąć większe ryzyko kredytowe w porównaniu do zwykłych operacji pożyczkowych EBI. To z kolei zachęca kapitał prywatny i publiczny do współfinansowania projektów inwestycyjnych.

Do chwili obecnej w Polsce zatwierdzono 73 transakcji EFIS o wartości 3,9 mld EUR. Projekty mają pobudzić inwestycje o łącznej wartości 21 mld EUR.

Uwagi dla redakcji

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla solidnych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest specjalistycznym ramieniem EBI, które dostarcza europejskim pośrednikom finansowym rozwiązania w zakresie finansowania ryzyka mające wspierać MŚP i spółki o średniej kapitalizacji oraz innowacyjność.