Stan środków walutowych w lutym 2019 r.

Żółte gwiazdy na niebieskim tle oraz monet

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lutym 2019 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 5,7 mln EUR (24,8 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 76,5 mln EUR (329,5 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lutego 2019 r. wyniósł łącznie 5.139,9 mln EUR (22.163,2 mln PLN).

Navigation Menu

Metrics