Stan środków walutowych w marcu 2019 r.

rzędy monet

Ministerstwo Finansów informuje, że:

w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2019 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 24,7 mln EUR (106,2 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 181,2 mln EUR (777,0 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec marca 2019 r. wyniósł łącznie 7.136,7 mln EUR (30.697,1 mln PLN).

Navigation Menu

Metrics