W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Struktura inwestorów

W kwietniu zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 64,3 mld zł do poziomu 766,9 mld zł, na co złożył się przyrost zadłużenia wobec krajowych banków i krajowych inwestorów pozabankowych o odpowiednio 71,4 mld zł (do 422,8 mld zł) i 5,7 mld zł (do 204,5 mld zł) oraz spadek zadłużenia wobec nierezydentów o 12,9 mld zł (do 139,6 mld zł). W rezultacie udział banków w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec kwietnia wzrósł do 55,1% z 50,0% na koniec marca (45,3% na koniec grudnia 2019 r.). Udział krajowych inwestorów pozabankowych w zadłużeniu w krajowych SPW obniżył się natomiast do 26,7% z 28,3% w marcu (31,4% na koniec grudnia 2019 r.), a nierezydentów spadł do 18,2% z 21,7% w marcu (23,4%).

(A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".

  Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec kwietnia 2020 r. (mln zł)
Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
Banki 406 920,31 13 914,96 420 835,27
Inwestorzy zagraniczni* 139 163,01 400,00 139 563,01
Zakłady ubezpieczeniowe 63 918,78 435,89 64 354,67
Fundusze emerytalne 1 941,30 0,00 1 941,30
Fundusze inwestycyjne 50 225,56 1 038,65 51 264,21
Osoby fizyczne 34 917,34 0,00 34 917,34
Podmioty niefinansowe 4 210,11 0,00 4 210,11
Inne podmioty Razem 47 871,19 1 957,00 49 828,19
W tym MF 2 000,00 0,00 2 000,00
Razem 749 167,61 17 746,50 766 914,11


(B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".

  Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec kwietnia 2020 r. (mln zł)
Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
Banki Razem 408 920,31 13 914,96 422 835,27
W tym MF 2 000,00 0,00 2 000,00
Inwestorzy zagraniczni* 139 163,01 400,00 139 563,01
Zakłady ubezpieczeniowe 63 918,78 435,89 64 354,67
Fundusze emerytalne 1 941,30 0,00 1 941,30
Fundusze inwestycyjne 50 225,56 1 038,65 51 264,21
Osoby fizyczne 34 917,34 0,00 34 917,34
Podmioty niefinansowe 4 210,11 0,00 4 210,11
Inne podmioty 45 871,19 1 957,00 47 828,19
Razem 749 167,61 17 746,50 766 914,11

* W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni”.

Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - kwiecień 2020 r.
Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r.

W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze”, co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.


Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec kwietnia 2020 r.

  Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec kwietnia 2020 r. (mln zł)
Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
Banki 3 469,01 400,00 3 869,01
Banki centralne 18 217,16 0,00 18 217,16
Instytucje publiczne 261,70 0,00 261,70
Zakłady ubezpieczeniowe 13 770,52 0,00 13 770,52
Fundusze emerytalne 9 744,64 0,00 9 744,64
Fundusze inwestycyjne 22 291,76 0,00 22 291,76
Fundusze hedgingowe 2 328,07 0,00 2 328,07
Osoby fizyczne 112,93 0,00 112,93
Podmioty niefinansowe 722,07 0,00 722,07
Inne podmioty 20 621,21 0,00 20 621,21
Razem 91 539,06 400,00 91 939,06
Rachunki zbiorcze** 47 623,95 0,00 47 623,95
Nierezydenci razem 139 163,01 400,00 139 563,01


Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec kwietnia 2020 r.

  Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec kwietnia 2020 r. (mln zł)
Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
Europa - kraje strefy euro 33 504,81 200,00 33 704,81
Europa - kraje UE spoza strefy euro 2 037,19 0,00 2 037,19
Europa - kraje spoza UE 4 954,60 200,00 5 154,60
Afryka 24,62 0,00 24,62
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 735,88 0,00 735,88
Ameryka Północna 4 914,46 0,00 4 914,46
Australia i Oceania 317,36 0,00 317,36
Azja (bez Bliskiego Wschodu) 41 530,80 0,00 41 530,80
Bliski Wschód 3 519,34 0,00 3 519,34
Razem 91 539,06 400,00 91 939,06
Rachunki zbiorcze** 47 623,95 0,00 47 623,95
Nierezydenci razem 139 163,01 400,00 139 563,01

** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.

 

Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec kwietnia 2020 r.

  Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec kwietnia 2020 r. (mln zł)
Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
Europa - kraje strefy euro 0,00 0,00 0,00
Europa - kraje UE spoza strefy euro 0,00 0,00 0,00
Europa - kraje spoza UE 0,00 0,00 0,00
Afryka 14,97 0,00 14,97
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) 0,00 0,00 0,00
Ameryka Północna 0,00 0,00 0,00
Australia i Oceania 6,00 0,00 6,00
Azja (bez Bliskiego Wschodu) 17 044,56 0,00 17 044,56
Bliski Wschód 1 151,63 0,00 1 151,63
Razem 18 217,16 0,00 18 217,16


Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w kwietniu 2020 r.

Data Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł)
Obligacje skarbowe Bony skarbowe Razem
01.04.2020 151 289,22 500,00 151 789,22
02.04.2020 150 948,08 0,00 150 948,08
03.04.2020 149 397,11 0,00 149 397,11
06.04.2020 149 319,35 0,00 149 319,35
07.04.2020 149 941,91 0,00 149 941,91
08.04.2020 149 107,49 0,00 149 107,49
09.04.2020 149 231,64 0,00 149 231,64
10.04.2020 149 320,49 0,00 149 320,49
14.04.2020 148 094,36 0,00 148 094,36
15.04.2020 147 626,60 0,00 147 626,60
16.04.2020 146 776,89 0,00 146 776,89
17.04.2020 145 617,91 25,00 145 642,91
20.04.2020 145 240,24 25,00 145 265,24
21.04.2020 145 050,78 25,00 145 075,78
22.04.2020 144 359,47 245,00 144 604,47
23.04.2020 144 669,50 245,00 144 914,50
24.04.2020 144 507,07 0,00 144 507,07
27.04.2020 139 974,27 0,00 139 974,27
28.04.2020 139 803,41 245,00 140 048,41
29.04.2020 139 297,49 606,80 139 904,29
30.04.2020 139 069,02 400,00 139 469,02

Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - kwiecień 2020 r.
Ostatnia aktualizacja -29.05.2020 r.

 

Materiały

Struktura podmiotowa zadłużenia w krajowych SPW (Portfele.xls)
Portfele04.xls 0.47MB
Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach rynkowych w podziale na serie (Portfele​_po​_ seriach.xls)
Portfele​_po​_seriach04.xls 1.92MB
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w obligacjach rynkowych po seriach (Portfele​_nierezydentow​_po​_seriach.xls)
Portfele​_nierezydentow​_po​_seriach04.xls 1.74MB
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w krajowych SPW (Struktura​_nierezydentow.xlsm)
Struktura​_nierezydentow04.xlsm 0.55MB
Zadłużenie w rynkowych SPW wobec nierezydentów (Nierezydenci.xls)
Nierezydenci​_04.xls 0.40MB
Zadłużenie w SPW wobec nierezydentów po krajach (Nierezydenci​_kraje.xls)
Nierezydenci​_kraje04.xlsx 0.14MB
Strona archiwalna: https://finanse-arch.mf.gov.pl/dlug-publiczny/rynek-wtorny-spw/struktura-inwestorow
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.05.2020 16:37 Anna Czarnecka
Pierwsza publikacja:
31.07.2019 15:01 Anna Czarnecka