W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sukces MF: Polska rozpoczyna projekt w ramach unijnego programu TSI

24.11.2021

Flagi państw rozwieszone na masztach.
  • 19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się uroczysta inauguracja projektu, w ramach którego eksperci OECD, Komisji Europejskiej oraz naukowcy i praktycy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA, pod kierownictwem pracowników MF, będą wspólnie pracować nad reformą polskich regulacji w zakresie cen transferowych.
  • Efektem prac będzie przygotowanie wspólnych rekomendacji dotyczących ewentualnych zmian w polskich przepisach podatkowych. Ich celem jest zwiększenie konkurencyjności obowiązujących w Polsce regulacji oraz dalszy wzrost efektywności elektronicznego raportowania (TPR).
  • Inaugurujące start projektu spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, OECD oraz partnerskich administracji podatkowych otworzył wiceminister finansów Jan Sarnowski.

19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Strenghthening the transfer pricing legal system against tax evasive behaviour”. Projekt ten, realizowany w całości z funduszy unijnych (tzw. Instrument Wsparcia Technicznego, TSI), zakłada analizę i ewaluację obowiązujących w Polsce regulacji prawnych w zakresie cen transferowych, w tym obowiązków elektronicznego raportowania w ramach Informacji TPR. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności polskich regulacji oraz dalszy wzrost efektywności elektronicznego raportowania (TPR).

Ważnym elementem projektu jest wymiana z krajami partnerskimi dobrych praktyk w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, elektronicznego raportowania i analiz. W ramach tej inicjatywy, Polska nawiązała współpracę z pięcioma krajami, które są uznawane za liderów w zakresie konkurencyjności regulacji dotyczących cen transferowych. Partnerami Polski w realizacji projektu będą Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Królestwo Niderlandów i Stany Zjednoczone. Eksperci z tych państw podzielą się swoimi doświadczeniami oraz rozwiązaniami technologicznymi z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

W projekcie przewidywane są również szkolenia dla pracowników resortu. Ceny transferowe są bardzo ważnym obszarem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnopodatkowym, w szczególności w międzynarodowym kontekście toczących się na forum OECD prac nad pakietami służącymi międzynarodowemu uszczelnieniu podatków dochodowych, takimi jak BEPS 1.0 i BEPS 2.0.

W ciągu ostatnich lat znaczenie cen transferowych istotnie wzrosło jako ważna – w sposób uzasadniony wyodrębniona - część polityki podatkowej każdego państwa i jego administracji podatkowej. Rozpoczynamy projekt, w ramach którego we współpracy z OECD i Komisją Europejską tworzyć będziemy zręby dalszej reformy cen transferowych w Polsce, w szczególności wzmacniającej obszar raportowania i analityki

– tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Komisja Europejska pozytywnie oceniła zaangażowanie Ministerstwa Finansów w rozwój ram legislacyjnych i analitycznych w obszarze TP, decydując się na udzielenie wsparcia w dalszym dążeniu do rozwoju transparentnej i silnej polityki w obszarze cen transferowych.

Pozytywna opinia ze strony Komisji Europejskiej oraz chęć współpracy i gotowość do zaangażowania się we wspólny projekt po stronie OECD oraz ekspertów z Europy i świata to ważny dowód zaufania, jakim wśród zagranicznych partnerów cieszą się Polska i Ministerstwo Finansów.

W toku prac nad projektem, przedstawiciele Ministerstwa Finansów kierować będą zespołem składającym się z przedstawicieli krajów, które od lat mają żółtą koszulkę lidera pod względem nowoczesności regulacji oraz efektywności raportowania i analiz. Swoją wiedzą będą nas wspierać przedstawiciele Niemiec, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych

– wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

Udział przedstawicieli z tak wielu państw w projekcie, którego beneficjentem jest polskie Ministerstwo Finansów, wskazuje na pełne zrozumienie dla idei dzielenia się dobrymi praktykami oraz wspólnego dążenia do zbudowania przyjaznego podatnikom, szczelnego i silnego systemu podatkowego w obszarze TP w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie

– dodaje wiceminister.

Projekt będzie realizowany niemal dwa lata. Przez cały czas trwania projektu organizowane będą spotkania podsumowujące poszczególne etapy prac, na których prezentowane będą ich efekty.  

Czym jest Instrument Wsparcia Technicznego

Instrument Wsparcia Technicznego (TSI) stanowi kontynuację Programu Wspierania Reform Strukturalnych. Jest zarządzany przez Komisję Europejską (DG REFORM), a jego celem jest m.in. wspieranie wysiłków państw członkowskich służących wzmocnieniu ich zdolności instytucjonalnych i administracyjnych oraz skutecznemu wdrażaniu reform, w tym poprzez wymianę dobrych praktyk. Decyzję o przyznaniu wsparcia, po analizie wniosków zgłoszonych przez zainteresowane państwa członkowskie, podejmuje Komisja Europejska. Wniosek ze strony Polski przygotowany został przez Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów w 2020 r. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską. 19 listopada 2021 r. prace grupy roboczej zostały formalnie rozpoczęte.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}