W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wycena obligacji Green Bonds w euro

01.03.2019

Motyl na liściu

Ministerstwo Finansów informuje, że 28 lutego br. dokonano wyceny 10- i 30-letnich obligacji nominowanych w euro tzw. Green Bonds o terminie wykupu odpowiednio 7 marca 2029 r. oraz 8 marca 2049 r. Łączny popyt ze strony inwestorów wyniósł 4,8 mld euro.

Popyt na obligacje 10-letnie wyniósł 3,5 mld euro, co pozwoliło osiągnąć kwotę emisji 1,5 mld euro. Obligacje wyceniono na 35 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,057%, przy rocznym kuponie na poziomie 1%.

Popyt na obligacje 30-letnie wyniósł 1,3 mld euro, co pozwoliło osiągnąć kwotę emisji 0,5 mld euro. Obligacje wyceniono na 77 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,071%, przy rocznym kuponie na poziomie 2%.

Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na finansowanie projektów prośrodowiskowych zgodnych z zasadami określonymi w Green Bond Framework.

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: Citi, ING, J.P. Morgan, PKO BP, Santander oraz Societe Generale.

 

Dodatkowe informacje dotyczące struktury nabywców

  • Struktura nabywców obligacji 10-letniej była znacznie zdywersyfikowana, przy czym 47% stanowili inwestorzy zorientowani wyłącznie na inwestycje w tego typu aktywa.

Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Francji (23%), Niemiec (22%), krajów Beneluksu (11%), Polski (6%), Wielkiej Brytanii (5%), Szwajcarii (3%), Austrii (3%), krajów skandynawskich (3%) oraz pozostałych krajów europejskich (14%). Udział inwestorów z Bliskiego Wschodu wyniósł 4%, a z pozostałych krajów 6%.

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się: fundusze inwestycyjne (38%), banki (36%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (12%), banki centralne i instytucje publiczne (11%), fundusze hedgingowe (2%) oraz pozostałe podmioty (1%).

  • Struktura nabywców obligacji 30-letniej była również znacznie zdywersyfikowana, przy czym 43% stanowili inwestorzy zorientowani wyłącznie na inwestycje w tego typu aktywa.

Nabywcami obligacji są inwestorzy z: Niemiec (45%), Francji (15%), Wielkiej Brytanii (9%), Szwajcarii (3%), Austrii (3%), krajów Beneluksu (3%), pozostałych krajów europejskich (18%). Udział inwestorów z Bliskiego Wschodu, podobnie jak z pozostałych krajów wyniósł 2%.

W strukturze podmiotowej inwestorów znajdowały się fundusze inwestycyjne (48%), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (37%), banki (6%), banki centralne i instytucje publiczne (5%), fundusze hedgingowe (3%) oraz pozostałe podmioty (1%).