W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lutym 2019 roku.

14.03.2019

Trzy grafy słupkowe – w tle mężczyzna obrysowujący jeden z nich żółtym flamastrem.

W lutym sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 980 mln zł.

W lutym 2019 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0519) – 319,8 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0221) – 250,2 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0222) – 14,1 mln zł,
  • 4-letnie (COI0223) – 291,3 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0229) – 102,3 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 319,8 mln zł (33% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (30%), 2-letnie (26%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (10%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,6 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

"W lutym sprzedaż obligacji oszczędnościowych osiągnęła wartość blisko 1 mld zł. Oznacza to, że nadal utrzymuje się wysokie zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi. Nasi klienci doceniają niewątpliwe zalety obligacji oszczędnościowych takie jak bezpieczeństwo, elastyczność w dostępie do oszczędności, a także możliwość zakupu przez internet.

Nabywcom obligacji premiowych przypominamy, że już za kilka dni – 20 marca odbędzie się losowanie premii pieniężnych. Spośród nabytych obligacji wylosowanych zostanie aż 41 107 premii o wartości 1 480 000 zł. Wyniki losowania będzie można sprawdzić na stronie internetowej dotyczącej skarbowych obligacji oszczędnościowych www.obligacjeskarbowe.pl" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w marcu 2019 roku

Od 25 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 marca br.)

Cena sprzedaży

OTS0619

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0321

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0322

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0323

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0329

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS0325

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0331

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Materiały

Dane statystyczne sprzedaży obligacji (luty)
20190314dane​_statystyczne​_02.xlsx 0.04MB
Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2018 r. i 2019 r. (mln zł)
20190313sprzdaz​_obligacji​_oszczędnosciowych​_w​_2018​_r​_i​_2019​_mln.png 0.08MB