W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu 2020 roku.

14.10.2020

Trzy grafy słupkowe – w tle mężczyzna obrysowujący jeden z nich żółtym flamastrem.

We wrześniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2 240 mln zł.

We wrześniu 2020 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS1220) – 1 060,5 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0922) – 278,4 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0923) – 11,5 mln zł,
  • 4-letnie (COI0924) – 753,0 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0930) – 122,5 mln zł.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.060,5 mln zł (47% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (34%) i 2-letnie (12%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (5%) i 3-letnie (0,5%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 13,8 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Wyniki słupkowe sprzedaży obligacji oszczędnościowych w latach 2019 i 2020 r (mln) - wrześeń 2020

We wrześniu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 2,2 mld zł. Od początku roku nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup instrumentów detalicznych ponad 21 mld zł, co przełożyło się na 77% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zainteresowanie naszymi obligacjami potwierdza również utrzymująca się wysoka średnia miesięczna sprzedaż, która po 9 miesiącach ukształtowała się na poziomie 2,4 mld zł

komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Nową emisję obligacji skarbowych można nabywać również w drodze zamiany.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w październiku 2020 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 października br.)

Cena sprzedaży

OTS0121

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 0,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS1022

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ1023

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 1,10% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI1024

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,30%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 0,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO1030

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

ROS1026

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD1032

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Materiały

Dane statystyczne sprzedaży obligacji - wrzesień 2020
Dane​_statystyczne​_-​_wrzesień​_2020.xlsx 0.05MB
Sprzedaż oszczędnościowych obligacji skarbowych w 2018 r. i 2019 r. w mln zł (dane z grafiki dostępne cyfrowo)
Dane​_do​_wykresu​_-​_wyniki​_sprzedaży​_obligacji​_oszczędnościowych​_-​_​_wrzesień​_2020.xlsx 0.01MB