W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konwencja Waszyngtońska (CITES)

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.

Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r. Weszła w życie w Polsce 12 marca 1990 r.

Funkcję Organu Zarządzającego Konwencji w Polsce pełni Minister Środowiska, a funkcję Organu Naukowego Konwencji w Polsce - Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Materiały

Wyszukiwarka gatunków CITES - SpeciesPlus
Wyszukiwarka gatunków CITES na Stronie Sekretariatu CITES
Program "Ginące gatunki" - strona Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra"
Kliknij, aby przejść na stronę Sekretariatu konwencji waszyngtońskiej
Kliknij, aby przejść na stronę Komisji Europejskiej poświęcona konwencji waszyngtońskiej
Kliknij, aby przejść na stronę Służby Celnej
Kliknij, aby przejść na stronę Biura ds. Granic (Główny Inspektorat Weterynarii)
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.01.2020 14:11 Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Pierwsza publikacja:
13.02.2019 11:23 Agata Kubel-Grabau
{"register":{"columns":[]}}