W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie - Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

06.05.2021

Grafika - Aktualny konkurs - Wspieranie OZE

Wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane jest dla projektów/inwestycji polegających na budowie nowych lub przebudowie obecnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe) dla przedsiębiorstw.

Data naboru wniosków: od 31.03.2021 do 28.05.2021.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 80 mln PLN (z możliwością zwiększenia tej kwoty).

Nabór wniosków prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 - Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów, preferowane będą projekty najbardziej zaawansowane w zakresie prac przygotowawczych i najbardziej efektywne pod kątem przewidywanych rezultatów inwestycji i jej kosztów finansowych.

Niezbędne dokumenty, w tym Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW - link poniżej.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie - link poniżej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 30.10.2021 r.

Materiały

Kliknij, aby przenieść się na stronę internetową NFOŚiGW
Kliknij, aby otworzyć Generator wniosków o dofinansowanie

 

Nowe źródło energii w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu energochłonności w postaci instalacji fotowoltaicznych pozwoli znacznie obniżyć wydatki na energię elektryczną oraz zmniejszyć wpływ na środowisko poprzez ograniczenie emisji CO2.

Jest to już siódmy konkurs w ramach przedmiotowego poddziałania. Dotychczas udało się podpisać umowy o dofinansowanie na blisko 300 mln złotych, w ocenie znajdują się aktualnie projekty na kolejne 150 mln złotych. Wcześniejsze konkursy dotyczyły różnych typów inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ich realizacja ma miejsce na terenie całego kraju i wiąże się z szeregiem korzyści dla obywateli, środowiska i gospodarki. Efektem budowy nowych ekologicznych źródeł energii jest między innymi zmniejszenie emisji CO2 oraz poprawa jakości powietrza.

 

Obok wsparcia finansowego, na które mogą liczyć przedsiębiorcy, niezmiernie istotna jest możliwość uzyskania wsparcia doradczego przy realizacji tego typu inwestycji. Niezbędne informacje o bezpłatnych poradach i szkoleniach znajdują się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego (link poniżej).

Materiały

Kliknij, aby przenieść się na stronę poświęconą Projektowi Doradztwa Energetycznego