Nr referencyjny: 46/ZP/18

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 1 i 1B wraz z wykonaniem robót towarzyszących budynku nr 1, 1A, 1B i 5 przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29-01-2019

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

pdf ogłoszenie o zamówieniu

0.15MB

pdf SIWZ

4.18MB

docx Załączniki nr 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13 do SIWZ w wersji edytowalnej

0.08MB

7z Załącznik nr 8 do SIWZ

0.97MB

pdf informacja o wizji lokalnej

0.05MB

pdf wyjaśnienia treści SIWZ

0.12MB

pdf wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ II

0.06MB

pdf informacja z otwarcia ofert

0.05MB

pdf informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

0.26MB

pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 20.02.2019 15:06
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 14.03.2019 15:55
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Tomasz Skowroński
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 46/ZP/18 1.0 20.02.2019 15:06 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 46/ZP/18 1.1 01.03.2019 13:44 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 46/ZP/18 1.2 14.03.2019 15:55 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP