Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 01/2019/WD/DEKiD

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Termin składania ofert: 05-02-2019

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Czas wytworzenia: 2019-01-15
Udostępniający: Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2019-01-15
Ostatnia zmiana: 2019-01-15

pdf Ogłoszenie otwarty konkurs ofert

1.93MB

pdf Regulamin Otwartego Konkursu Ofert

14.49MB

docx Wzór oferty realizacji zadania publicznego

0.08MB

docx Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

0.06MB

doc Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania

0.04MB

doc Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów

0.1MB

docx Formularz zgłoszenia organizacji

0.07MB

docx Karta oceny oferty

0.02MB

docx wyniki Otwartego Konkursu Ofert

0.03MB

docx Lista ofert, które nie spełniły warunków formalnych

0.03MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.01.2019 16:29
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 18.02.2019 16:57
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Siarkowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 01/2019/WD/DEKiD 1.0 15.01.2019 16:29 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 01/2019/WD/DEKiD 1.1 16.01.2019 07:38 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 01/2019/WD/DEKiD 1.2 25.01.2019 10:11 Jarosław Zeidler Magdalena Czerwińska
Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 01/2019/WD/DEKiD 1.3 18.02.2019 16:56 Jarosław Zeidler Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP