#RokNowychZadań w MC - cyfryzacja w służbie obywateli i przedsiębiorców

Premier Beata Szydło oraz Minister Anna Streżyńska podczas konferencji

Premier Beata Szydło spotkała się z Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską w ramach przeglądu resortów. Podczas konferencji prasowej minister cyfryzacji przedstawiła priorytety resortu na najbliższe miesiące. Obejmują one oszczędność czasu i wpłyną na wygodę obywateli, wyrównywanie szans młodych ludzi w dostępie do internetu, wsparcie rozwoju gospodarki cyfrowej, a także realne oszczędności dla państwa. Premier Beata Szydło zwróciła uwagę, że mimo iż Ministerstwo Cyfryzacji jest stosunkowo małym urzędem, jest jedną z najbardziej zapracowanych instytucji.

Urzędy on-line                       

Premier Beata Szydło zapowiedziała, że w 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji będzie kontynuowało wychodzenie do obywateli i przedsiębiorców z ułatwieniami dotyczącymi załatwiania spraw w urzędach. - Pani minister podjęła się trudnego zadania, jakim jest koordynacja systemów informatycznych i znalezienie takich rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej, które poprzez ujednolicenie pewnych procedur doprowadzą do oszczędności budżetowych – podkreślała szefowa rządu. Premier rozmawiała również z minister Streżyńską o informatyzacji szkół i placówek oświatowych. Proces już się toczy i będzie kontynuowany – poinformowała szefowa rządu.

Minister Cyfryzacji mówiła z kolei, że sprawna e-administracja jest źródłem oszczędności dla państwa i obywateli. Celem projektów Ministerstwa Cyfryzacji jest oszczędność czasu i wygoda obywateli. Przykładem usług, które wkrótce będą dostępne online w udoskonalonej formie jest złożenie wniosku o dowód osobisty. W 2017 roku może z tego skorzystać ponad 8 mln obywateli wymieniających dowody. Dodatkowo ministerstwo we współpracy z MEN pracuje nad tym, by osoby zapisujące dzieci do szkoły, mogły to zrobić elektronicznie.

Plany MC na 2017 rok

Wśród głównych zadań Ministerstwa Cyfryzacji szefowa resortu wymieniła koordynację zarządzania rządowego IT, cyberbezpieczeństwo, większą dostępność usług dla obywatela. Resort stawia sobie za zadanie wyrównywanie szans młodych ludzi w dostępie do internetu oraz wspieranie rozwoju cyfrowego i generowanie realnych oszczędności dla państwa.

Najważniejsze zadanie to zarządzenie państwowymi systemami informatycznymi. To obszar bardzo ważny, dlatego, że po pierwsze działania w tym zakresie wspierają sam sektor IT, a także wspierają w ogóle gospodarczy rozwój kraju i rozwój sprawności państwa jako takiego.

Ponad 3 mld zł zostaną zainwestowane w budowę szerokopasmowego internetu i likwidację tzw. białych plam. Ponad 80% gospodarstw domowych objętych inicjatywą znajduje się w małych miejscowościach, o liczbie ludności poniżej 5 tys. mieszkańców. Ponad 53% tych gospodarstw znajduje się w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców, do których internet do tej pory nie docierał. Inwestycje w szerokopasmowy internet zostaną dofinansowane ze środków europejskich.

Inwestycje te są ściśle związane z tworzeniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która obejmie wszystkie polskie szkoły i zapewni w nich cyberbezpieczeństwo. Sieć będzie zapewniała dostęp do zaawansowanych materiałów edukacyjnych, e-podręczników, e-dzienniczka i tym podobnych produktów. Już w tym roku w edukację dzieci na obszarach wiejskich w zakresie kodowania zainwestowano 124 mln zł. Będzie to kontynuowane. Minister Cyfryzacji podkreśla, że dotyczy to również dokształcania nauczycieli i trenerów.

Podsumowując, priorytety MC pozostają bez zmian:

 • synchronizacja i koordynacja zarządzania państwowym IT,
 • cyberbezpieczeństwo
 • wspieranie e-usług realizowanych przez inne resorty oraz samorząd terytorialny,
 • wyrównywanie szans obywateli zarówno w procesie edukacyjnym, jak i w dostępie do e-usług i internetu,
 • administracja jako konkurencyjny, profesjonalny pracodawca zatrudniający dobre, wykształcone kadry o wysokich kompetencjach,
 • naprawa systemów obsługiwanych przez MC oraz inne resorty, które zostały odziedziczone nie zawsze w zadowalającym stanie,
 • budowa kompetencji Głównego Informatyka Kraju, tj. reguł koordynujących działania informatyczne,
 • budowa 20 strategicznych systemów państwa opartych na zasadach Architektury Informacyjnej Państwa, takich jak Platforma Integracji Usług i Danych, Wspólna Infrastruktura Państwa, Węzeł Krajowy, e-doręczenia, e-skrzynka, e-płatności. Te zadania mają sprawić, że obywatel mający kontakt z administracją, będzie mógł załatwić urzędowe sprawy z własnego domu online, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez stania w kolejkach,
 • przybliżenie klientom usług cyfrowych
  • jeden portal administracji publicznej – GOV.PL,
  • przenoszenie starych usług z portalu ePUAP,
  • budowa nowych usług na portalu Obywatel.gov.pl,
  • po integracji portali Obywatel.gov.pl oraz Biznes.gov.pl wszystkie te usługi znajdą się w warstwie usługowej portalu GOV.PL,
 • międzyresortowy program „Od Polski papierowej do cyfrowej”,
  • zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom cyfrowych usług wysokiej jakości,

Cele na najbliższe dni i tygodnie:

 • udoskonalenie takich usług, jak: zgłoszenie utraty dokumentu, uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zbycia pojazdu, wydanie prawa jazdy, rejestracja narodzin dziecka, składanie PIT-ów przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego obecnie powszechnie dostępnego przez serwisy bankowe, w przyszłości zapisy do szkół i przedszkoli, składanie udoskonalonych wniosków o świadczenie z programu Rodzina500+, wniosek o prawo jazdy,
 • likwidacja barier międzyresortowych. Chcemy by administracja, zarówno rządowa jak i samorządowa, była dla obywatela jedną całością,
 • mDokumenty, czyli korzystanie za pośrednictwem telefonu komórkowego z takich dokumentów jak:
  • dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • potwierdzenie polisy OC,
  • a w przyszłości:
   • karta emeryta i rencisty (od 2018 r.) – 5 milionów obywateli,
   • legitymacje uczniowskie i studenckie,
   • karta miejska.
 • obywatel musi być bezpieczny, dlatego:
  • powstają Ramy Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz Strategia Cyberbezpieczeństwa,
  • budujemy rządowy Klaster Bezpieczeństwa tak, żeby lepiej chronić administrację państwową przed nieuprawnionym dostępem,
 • CEPIK 2.0 – w II kw. 2017 możliwość sprawdzenia punktów karnych online
  • usługi „Historia pojazdu” oraz „Mój pojazd” rozbudowane o nowe funkcjonalności,
 • usprawnienie funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych,
 • w prawie telekomunikacyjnym wprowadzimy regulacje chroniące konsumentów przed naruszeniami z tytułu świadczenia usług SMS Premium,
 • dostosowanie polskiego prawa do unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Polska w zakresie Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC), swobodnego przepływu danych i innych tematów cyfrowych powoli przyjmuje miejsce lidera w grupie państw podobnie myślących, tzw. like-minded, stanowiących elitę 16 państw europejskich mających podobne poglądy na takie kwestie jak JRC, ochrona interesów narodowych, w tym prawa do własności intelektualnej, swoboda przepływu danych, czy budowa zaawansowanych rozwiązań informatycznych. W tym względzie zaczynamy pełnić funkcję lidera, którą do tej pory pełniła najbardziej zaawansowana w świecie cyfrowym gospodarka europejska, tj. Wielka Brytania.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:10
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka