Krzysztof Szubert na Kongresie ITAPA o współpracy grupy V4 w obszarze cyfrowym

14 listopada br. w Bratysławie, Krzysztof Szubert Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego wygłosił przemówienie podczas Międzynarodowego Kongresu ITAPA 2017.

Co roku Kongres gromadzi światowych liderów oraz ekspertów z branży ICT. Konferencja stanowi okazję do wymiany wiedzy i  doświadczeń dla przedstawicieli strony rządowej i przedsiębiorców, a także do promowania na forum światowym najnowszych trendów oraz rozwiązań z zakresu e-administracji. Ponadto, Kongres znacznie przyczynia się do podnoszenia świadomości nt. społeczeństwa informacyjnego.

Głównymi tematami tegorocznego Kongresu była Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego UE („JRC”), e-administracja oraz przemysł cyfrowy w regionie V4.

Minister Krzysztof Szubert, wspólnie z przedstawicielami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4- Polska, Węgry, Czechy i Słowacja), wziął udział w pierwszym panelu dotyczącym priorytetów Strategii JRC oraz cyfryzacji państw V4.

Podczas swojego wystąpienia wskazał na konieczność bliskiej współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze cyfrowym. Zachęcił do podejmowania wspólnych inicjatyw przywołując podpisanie deklaracji warszawskiej podczas polskiej prezydencji V4.  Minister Szubert podkreślił  znaczenie wrześniowego szczytu cyfrowego w Tallinie, który został zorganizowany między innymi dzięki wysiłkom państw V4.  Potwierdził konieczność rozpatrywania spraw cyfrowych na najwyższym szczeblu i sprawnej koordynacji Strategii JRC zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym. Odnosząc się do Strategii JRC, zaznaczył że należy się skupić na budowie gospodarki opartej na danych, która może przyczynić się do znacznego przyspieszenia rozwoju państw Europy Środkowej.

Po zakończeniu pierwszego panelu odbyła się konferencja prasowa z udziałem:

•             Krzysztofa Szuberta,  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

•             Petera Pellerginiego ,Wice-Premiera Słowacji odpowiedzialnego za inwestycje i informatyzację

•             Ondřej Malý, Koordynatora Agendy Cyfrowej Republiki Czeskiej

Prelegenci podsumowali swoje wystąpienia i dyskusję na temat współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze cyfrowym, a następnie odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:08
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska